Kielirikasteinen opetus

Kielirikasteinen opetus

Syksystä 2016 alkaen Veittijärven koulun, Veittijärven toimipisteen, kaikki alkuopetusluokat ( 1. - 2. -luokat) ovat kielirikasteisia. Kielirikasteisen opetuksen lähtökohtana on, että vierasta kieltä käytetään samanaikaisesti sekä opetuksen välineenä että kohteena. Esimerkiksi kuvataidetta voidaan opiskella englannin kielellä, mutta keskeisimmät sisällöt ja sanastot varmistetaan myös suomeksi. Englantia voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa, paitsi äidinkielessä. Sanastoa, ääntämistä, rakenteita ja sanontoja opiskellaan aihepiireittäin ja oppiaineita integroidaan aihealueittain. Painotus on etenkin suullisessa tuottamisessa ja ymmärtämisessä.

Mahdolliset oppimisen haasteet eivät ole esteenä kielirikasteisella luokalla opiskelemiseen, sillä tutustuminen myöhemmin kolmannella luokalla alkavaan kieleen jo alkuopetuksen aikana tukee myöhempää kielen oppimista.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat koulussa arkipäivän englantia jo ensimmäiseltä luokalta lähtien ja englanti on luonnollinen osa heidän päiväänsä. Yleisesti tavoitteena on, että oppilas:

* innostuu englannin oppimisesta ja opiskelusta
* tottuu kuuntelemaan ja ymmärtää selkeää englanninkielistä puhetta, joka liittyy arkipäivän tilanteisiin koulussa sekä oppisisältöihin
* rohkaistuu käyttämään vähäistäkin englannin taitoaan
* saa puhumisharjoitteita ja ääntämisen opetusta
* selviytyy yksinkertaisista viestimistilanteista englannin kielellä
* tutustuu vieraisiin kulttuureihin, etenkin englanninkielisten maiden kulttuureihin

Veittijärven koulun kielirikasteinen opetus etenee yleisen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppituntien määrä on sama kuin rinnakkaisluokilla. Vieraan kielen opetuksen määrä on noin 15 - 20 %. Englanti vieraana kielenä alkaa kolmannelta luokalta ja kielirikasteisuus painottuu alkuopetusluokille. Kolmannella luokalla englannin opettaja huomioi oppilaiden kielelliset taidot.