Takamaan koulun järjestyssäännöt

Takamaan koulun järjestyssäännöt

1 § Käyttäydyn asiallisesti, ystävällisesti ja noudatan hyviä käytöstapoja. Edustan kouluani hyvin.

2 § Teen annetut tehtävät tunnollisesti.

3 § Oppitunneilla annan työrauhan kaikille

4 § Toimin välitunnilla toiset huomioon ottaen. En riko toisten leikkejä. En heitä kiviä, käpyjä tai muuta sellaista. Lumipalloja heitän vain sovittuna aikana sille varatulla alueella. Noudatan sovittuja välituntisääntöjä.

5 § En poistu luvatta koulun pihasta.

6 § Huolehdin omista sekä yhteisistä tavaroista*. Pidän ympäristön siistinä**.

* Liite 1 Vahingonkorvaus oppilaan aiheuttamasta vahingosta

** Oppilaan velvollisuus siivota jälkensä, kts. Takamaan koulun kurinpitotoimet ja rangaistukset

7 § En kiusaa ketään sanoin enkä teoin.

8 § Huomioin muut ja autan apua tarvitsevaa. Puutun tarvittaessa sopimattomaan toimintaan ja kerron siitä henkilökunnalle.

10.10.2019

Liite 1

Vahingonkorvaus oppilaan aiheuttamasta vahingosta

Takamaan koulun oppilas voi joutua korvaamaan koululle, sen henkilökuntaan kuuluvalle tai toiselle oppilaalle aiheuttamansa vahingon. Vahingon korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että oppilas on aiheuttanut vahingon tahallaan tai huolimattomuuttaan.

Vahingonkorvausvastuulla ei ole alaikärajaa. Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, hän on velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Jos oppilas on aiheuttanut vahingon toiselle oppilaalle, huoltajat voivat sopia keskenään vahingonkorvauksesta. Koulu ei voi päättää vahingonkorvaamisesta. Tarvittaessa korvausta voidaan hakea tuomioistuimesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä