Kouluterveydenhoitajan vastaanotto

KOULUTERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTO

6-vuotiaat - 4.lk
Terveydenhoitaja Hanna Metsä-Mattila 050 390 4647, puhelinaika ma-pe klo 11-12, hanna.metsa-mattila@ylojarvi.fi

 
Luokat 5 - 9
Terveydenhoitaja Sanna Heinola 044 486 0600, puhelinaika ma-pe klo 11-12, sanna.heinola@ylojarvi.fi


Avovastaanottoaika oppilaille on arkisin klo 11-12. Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Wilman kautta, puhelinajalla tai sähköpostilla.

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Kouluterveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille joka vuosi. Laaja terveystarkastus, johon sisältyy myös koululääkärin tarkastus, tehdään 1., 5. ja 7.-8. luokalla.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito. Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia

Millaisissa asioissa kouluterveydenhoitajalle?

 • oppilaat kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen
 • kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
 • kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
 • kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
 • kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
 • kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
 • muissa mieltä askarruttavissa asioissa

Mikäli ongelma ei ratkea terveydenhoitajan luona, on mahdollisuus saada lähete eteenpäin.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Millaisissa asioissa koululääkärille?

 • laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1.-, 5.- ja 8.-luokilla

Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Millaisissa asioissa terveysasemalle?

 • äkilliset sairaudet (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien selvittely ja seuranta
 • vapaa-ajan tapaturmat ja tapaturmien jatkohoito
 • liikuntaharrastuksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet

Selvityksen saaminen lasten sairaudesta työnantajaa varten

Kun alle 10-vuotias (kuntatyöntekijän kohdalla alle 12-vuotias) lapsesi sairastuu äkillisesti, huoltaja voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.

 Jos tarvitset hoitolomaselvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, voi terveydenhoitaja kirjoittaa selvityksen 1-3 päiväksi. Ilmoitus sairastumisesta terveydenhoitajalle tulee tehdä puhelimitse heti ensimmäisenä sairastumispäivänä tai ilta-aikaan sairastuessa heti sen jälkeisenä päivänä. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, hoidon tarpeen arvion tekevät oman piirin sairaanhoitajat terveysasemalla tai jos lapsi sairastuu viikonloppuna ensiavun sairaanhoitajat. 

Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta wilmaviestien, sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä