9.lk

9.LUOKAN AIHEKOKONAISUUKSIA OPPILAANOHJAUKSESSA

  • Oppitunnit: syyslukukaudella käydään oppitunneilla läpi ammatinvalintaa ja ammatillista sekä lukiokoulutusta. Joulun jälkeen keskitytään yhteishaun päätöksentekoon, korkea-asteen jatko-opintoihin, kesätöiden hakuun yms.
  • Henkilökohtainen ohjaus: jokaisella on aluksi yksi tapaaminen, sen jälkeen voi varata niin paljon kuin itse katsoo tarpeelliseksi. Aloitustapaamisessa tarkastetaan 8.luokan kevään todistuksesta keskiarvot ja ammatilliseen koulutukseen saatavat pisteet sekä tehdään lukuvuoden opiskelutavoitteet

  • Oppilaitosvierailut ja koulutuskokeilut ovat henkilökohtaisia tustustumiskäyntejä! Opo sopii vastaanottavan koulun kanssa ajankohdan. Sen jälkeen saat opolta kotiin vietäväksi lomakkeen, joka pitää palauttaa opolle ennen vierailua!  
HUOM! Maksat itse matkat ja kuljet paikalle omin neuvoin!
  • TET-viikko 29.10.-2.11.2018

Tiedotustilaisuudet:
Yhteishakuilta Metsäkylän yhtenäiskoululla tiistaina 6.11.2018 klo 18.00 alkaen ja
Tredun ja Ylöjärven lukion yhteinen Jatko-opintoilta koulutuskeskus Valossa torstaina 10.1.2019 klo 18.00 alkaen

YHTEISHAUN ETENEMINEN
  • Omia jatko-opintosuunnitelmia on mietittävä ajoissa: hakutoiveet on oltava päätettyinä ja opolle kirjallisesti ilmoitettuna jo 12.2.2019.
  • Yhteishaku 19.2.-12.3.2019
     www.opintopolku.fi. Haetaan 1-5 koulutusohjelmaan tai kouluun.
  • Kaikkiin kouluihin päästään kevään päättötodistuksella , mahdollisesti pääsykokeista saatujen tulosten / harrastuspisteiden perusteella.
  • Vastaanottavat oppilaitokset ilmoittavat tulokset aikaisintaan 13.6.2019.