Äidinkieli

Äidinkieli

Älä jätä kaveria roikkumaan – improvisaation lyhytkurssi 

 Improvisaatio.jpg

Sisältö: 

Improvisaatio on esitys, joka ei noudata ennalta sovittua käsikirjoitusta. 

Improvisaatiokurssilla harjoitellaan tilanteeseen heittäytymistä ja nopeaa reagointia. Tunneilla tehdään lyhyitä harjoituksia ryhmässä tai pareittain, joita ei ole etukäteen käsikirjoitettu, vaan ne syntyvät siinä hetkessä. Erilaisten vuorovaikutus- ja aistiharjoitusten avulla harjoitellaan keskittymistä, kuuntelemista ja havainnointikykyä, jotka ovat oleellisia taitoja improvisaatiossa. Yhteistyö on improvisaatiossa avainsana, kaveria ei jätetä roikkumaan. 

Tavoitteet: 

Oppilas kasvattaa ilmaisurohkeuttaan, keskittymiskykyään, kuuntelutaitoaan, mielikuvitustaan, havainnointikykyään, yhteistyötaitoaan ja toisten hyväksymistä. 

Työtavat: 

  • Vuorovaikutus- ja aistiharjoitukset 
  • Improvisaatioharjoitukset 
  • Rentoutusharjoitukset 

Arviointi:  

hyväksytty/hylätty 

Yksi tunti viikossa koko lukuvuoden tai kaksi tuntia viikossa lukukauden ajan. 

Luova kirjoittaminen 1h

sofi.png

Sisältö:

Oletko aina halunnut hallita dekkarityylin tai luoda aitoja fantasiamaailmoja? Tai haluaisitko haastatella julkkista ja kirjoittaa hänestä elämäkerran? Tai podetko maailmantuskaa, jonka purkamiseen tunnet tarvetta? Silloin tämä kurssi on sinua varten! Kurssilla leikitellään kielellä ja tuotetaan erilaisia tekstejä fiktioon painottaen.  

Tavoitteet:  

Painopiste on fiktiossa ja itsensä ilmaisemisessa tekstien kautta. Tavoitteena syventää proosan ja runojen kirjoittamista, hahmojen ja juonikuvioiden luomista, tunnelman rakentamista, itsensä ilmaisua ja teksteistä nauttimista. Kurssilla kehitetään kirjoittamisen prosessin hallintaa ja pitkäjänteisyyttä. 

Työtavat:

 Kirjoittaminen, kirjallisuuden lukeminen ja tekstien luominen käsin ja tietokoneella. 

Arviointi:  

Hyväksytty/hylätty 

Yksi tunti viikossa koko lukuvuoden tai kaksi tuntia viikossa lukukauden ajan.