TET (=työelämään tutustuminen)

TET (=työelämään tutustuminen)

Peruskoulun yläluokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustuminen eli TET -viikko, jonka tavoitteena on antaa oppilaalle omakohtaisia kokemuksia ja tietoa työelämästä sekä avartaa hänen näkemyksiään oman jatko-opiskelusuunnitelman laatimiseksi.
  • Koulumme oppilaat hankkivat omatoimisesti työelämään tutustumispaikkansa. Opo voi auttaa löytämään sen.
  • Oppilas sopii työnantajan kanssa TET -paikasta ja hän palauttaa TET-sopimuksen asianmukaisesti täytettynä opinto-ohjaajalle ennen TET -viikkoa.
  • Oppilas tutustuu kahteen eri ammattiin tai ammattialaan eli 9.luokalla hän ei saa olla samassa TET -paikassa kuin 8.luokalla.
  • Ylöjärven kaupungin koulujen oppilaat ovat työelämään tutustumisjaksolla vuoroviikoin.
  • Metsäkylän yhtenäiskoulun TET -viikko on keväällä 1.- 5.4.2019, viikolla 14.