Taide - ja taitoaine

Taide- ja taitoaineet

Oppilas valitsee 8. ja 9.luokalle syventävästi opiskeltavaksi yhden seuraavista taide- ja taitoaineista:

kotitalous,
kuvataide,
käsityö (tn, ts),
liikunta tai
musiikki.

  • Lisäksi valintakorttiin merkitään kaksi itselle mieluisinta varavalintaa.
  • Valittua ainetta opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia 8. ja 9.luokalla.
  • Päättöarviointi tulee 9.luokan päättötodistukseen.
Mieti valintaperusteitasi tarkasti:
Miten paljon aineen opiskelu kiinnostaa sinua itseäsi? Älä seuraa kaverin toiveita.
Mitkä ovat omat kykysi ja taipumuksesi?
Miten olet menestynyt opinnoissa 7.luokalla?
Mitä hyötyä sinulle on aineesta harrastuksiesi, arkielämäsi ja jatko-opintojesi kannalta?
Miten valita oikein?
Mitkä ovat hyviä valintoja?

Kaikki ovat hyviä kysymyksiä, joiden pohjalta voit miettiä omia valintojasi. Periaatteessa et voi tehdä vääriä valintoja, sillä jokaisella on erilaisia päämääriä opiskelun, kiinnostusten ja harrastusten suhteen. Valinnoilla suuntaat omaa opiskeluasi omaan suuntaasi, joka voi keventää opiskeluasi tai muuttaa sitä teoriapohjaisempaan suuntaan. Valinta on sinun!