Valinnaiset aineet 8.- 9.luokalle

Valinnaisuus 8.-9.luokilla

Ohjeita valinnaisuuden tekemiseen

Ylöjärvellä yläkouluissa
8. luokan oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 25 tuntia ja valinnaisia aineita 5 tuntia, joista yksi valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot (1h)

Valinnaiset aineet valitaan 7. vuosiluokalla ja ne ovat laajuudeltaan yhteensä 4 vvh (=vuosiviikkotuntia) 
2vvh laajuisena sekä 8. että 9. luokilla.

Valinnaisaineet jaetaan kahteen ryhmään: 
  • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
  • Valinnaisaineet
 
Valinnaisaineet 9.luokalla

Jokainen oppilas valitsee 8. luokalla kaksi yksivuotista yhden vuosiviikkotunnin pituista valinnaisainetta 9. luokalle. Molempia valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti tai tiiviimmin jaksoittain kaksi vuosiviikkotuntia = kaksi tuntia viikossa joko syksyllä tai keväällä.

 
9. luokalla kaikille pakollisia aineita on 24 tuntia ja valinnaisaineita 6 tuntia.

 
VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Kaikki kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numerolla (4-10). Päättötodistuksen saamiseksi arvosanat tulee olla vähintään 5.

Yksivuotinen vain 9.luokalla opiskeltava valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Päättötodistukseen tulee merkintä "hyväksytty" tai "hyvätty".

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisaineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä "suoritettu". Muutoin
valinnaisen kielen arvosana A2-/B2-kielessä lasketaan mukaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon.


VALINNAISAINEET JA JATKO-OPINNOT 

Oppilas voi päästä aikomaansa jatkokoulutukseen, vaikka hän opiskelisi mitä tahansa taide- ja taitoainetta ja koulukohtaista valinnaisainetta. Jatko-opintojen valintaperusteina käytetään lukuaineiden keskiarvoa ja yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden keskiarvoa ja pisteytystä. Valinnaisaineen opiskelu voi joko parantaa tai heikentää oppilaan jatkokoulutukseen pääsymahdollisuuksia. Arvosanojen vaikutus yhteishakuun selitetään opinto-ohjauksen oppitunneilla.

Valinnaisaineiden vaikutus lukio-opintoihin haettaessa

Lukioon haetaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukion vuosittainen hyväksyttyjen keskiarvoraja kertoo viimeisenä opiskelupaikan saaneen hakijan keskiarvon. Mikäli lukion viimeistä opiskelupaikkaa tavoittelee useampi kuin yksi oppilas samalla keskiarvolla, katsoo yhteishakujärjestelmä ensin oppilaiden hakutoivejärjestystä: ylemmällä hakutoivesijalla lukioon hakeva saa opiskelupaikan. Mikäli hakutoivejärjestys on hakijoilla sama, sen jälkeen järjestelmä vertaa hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvoa. 

Oppilas voi lukion ainevalintoja suunnitellessaan päättää, jatkaako hän perusopetuksessa opiskelemansa A2- tai B2 -kielen opiskelua lukiossa. Kielen opiskelutason voi vaihtaa lukiossa siten, että vaihtaa A2-kielen B2-kieleksi, tai aloittaa aivan alusta valitsemalla kielen B3 -kielenä. Lukiossa voi myös olla opiskelematta muita kuin pakollisia kieliä.

Erityislukioihin on omat erilliset pääsyvaatimuksensa. Erityistehtävän saaneisiin lukioihin haettaessa pitää palauttaa lausunnot erilaisista harrastuksista.

Valinnaisaineiden merkitys ammatillisiin opintoihin haettaessa

Ammatilliseen koulutukseen haetaan kaikkien aineiden keskiarvosta saatavilla pisteillä, 3 parhaan painotettavilla aineen( ko, ku, kä, mu & li) keskiarvosta saatavilla pisteillä, 1.hakutoivesijasta saatavalla +2 lisäpisteellä, päättötodistusvuodesta saatavalla +6 pisteellä ja mahdollisesta pääsykokeesta. Opinto-ohjaajalla on useamman vuoden pisterajat tiedossa.

Valinnaisainetta opiskellen voi hahmottaa omia edellytyksiä eri alojen ammatillisiin opintoihin. Valinnaisaineet tuottavat virikkeitä ja hyvää pohjaosaamista ammatilliseen koulutukseen, mutta mikään valinnaisaine ei ole ehtona jatko-opintoihin.

VALINTOJEN TOTEUTUMINEN

Oppilaan toivomat valinnat pyritään toteuttamaan. Toiveet toteutuvat, mikäli kyseistä valinnaisainetta valinneita tulee riittävä määrä opetusryhmän muodostamiseksi, eikä ryhmä toisaalta muodostu liian suureksi tai jos oppilaan valinnat saadaan toteutettua lukujärjestyksessä. Huoltaja hyväksyy oppilaan valinnat. Valinnaisainetta ei tule valita sillä perusteella, että haluaisi päästä kaverin kanssa samaan opetusryhmään, sillä näin ei välttämättä käy, jos ryhmiä perustetaan useampia!
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä