Ympäristöoppi

Tiimityö: Metsän asukas


Tiimityössä toteutuvat jakson tavoitteet:
- Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tiedonhankinnassa, -käsittelyssä ja -esittämisessä
- Käsitekarttojen tekeminen
- Luotettavan tiedon hankkiminen
- Kotiseudun eliöiden tuntemus

Tiimityön toteutus:

Tiimi saa työnsä aiheeksi tutun kotiseudun metsän asukkaan. Työn tuotoksena tehdään seinäjuliste eli posteri. Edetkää työssä seuraavasti:

1. Yksilövaihe: Jokainen tiimin jäsen tekee tiimin aiheesta käsitekartan omaan vihkoonsa. Lähteenä käytetään oppikirjaa.

2. Yhteistyövaihe: Tiimi koostaa posterin. Posteria tehdessä voi käyttää lisälähteenä Internetiä. Tehkää työhönne ainakin seuraavat väliotsikot:
- Tuntomerkit
- Elinympäristö
- Ravinto
- Lisääntyminen ( / pesintä )
- Muuta mielenkiintoista


Voitte kirjoittaa käsin tai koneella. Tulostakaa myös eläimestänne kuva. Suunnitelkaa myös posterinne ulkoasua. Merkitkää lopuksi myös lähteet.