Yleistä

Yleistä

POISSAOLOT

Oppilaan sairastuessa on poissaoloista ilmoitettava luokanopettajalle välittömästi. Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle luvan poissaoloon viiteen koulupäivään asti. Rehtori myöntää oppilaalle poissaololuvan viikkoa pitemmäksi ajaksi. Huoltajan anoessa lomaa oppilaalle hän ottaa vastuun myös siitä, että koulutyöt tulevat tehdyksi loman aikana.

TUKIOPETUS

Tukiopetukseen on käytettävissä keskimäärin yksi viikkotunti luokkaa kohti.

OPPILASHUOLTO

Koululla toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat kuraattori, rehtori, eritysopettajat, psykologi, terveydenhoitaja ja luokanopettaja, jonka oppilaasta on kysymys sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

KOULUKIINTEISTÖ

Jokainen Metsäkylän koululla työskentelevä on vastuussa koulun kunnon säilymisestä. Tuottamuksellinen vahingoittaminen on korvattava.

OMA IRTAIN OMAISUUS

Jokainen on vastuussa omasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Toisen oppilaan tai aikuisen omaisuuteen ei ole lupa kajota. Jos vaatteissa, kengissä yms. on oppilaan nimi ja luokka, niiden sekaantumiselta vältytään. Miettikää keino, jolla avaimet pysyvät tallessa.

TOIVOMUKSIA

1. Riittävä yöuni edesauttaa onnistunutta koulupäivää.
2. Oppilailla tulee olla iltaisin selkeät kotiintuloajat (riittävän varhain).
3. Oppilas tarvitsee myös päivittäin arkista perheen yhdessäoloa.
4. Koulutehtävien tekeminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Kiinnittäkää huomiota myös niiden siisteyteen ja huolelliseen suorittamiseen sekä käyttäkää niihin riittävästi aikaa.
5. Parhaan koulutuloksen takaa vanhempien kiinnostus lapsen koulunkäyntiin. Sitä hän toivoo ja odottaa.
6. Sopivasta lähtöajasta kouluun on syytä päättää yhdessä lapsen kanssa.
7. Pienet tärkeät sanat: kiitos, anteeksi, ole hyvä, hyvää huomenta, näkemiin, hyvää päivää ym. kunniaan.
8. Pukeudutaan säätilan mukaan. Päähine, kaulahuivi, käsineet, sopivat jalkineet tai sadetakki puuttuvat valitettavan usein. Pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää!
9. Lasta on hyvä totuttaa maistelemaan ja syömään erilaisia ruokia sekä käyttämään ruokailuvälineitä.
10. Jos lapsellanne on kännykkä, se on koulupäivän ajan "näkymättömissä".
11. Autopaikoille ei oppilailla ole mitään asiaa. Polkupyörät jätetään telineisiin.

ARVIOINTI

Painopistealueena on hyvien tapojen oppiminen ja arviointi. Vanhempainvarteissa käydään vähintään kerran lukuvuodessa arviointikeskusteluja. Arviointia tapahtuu koko ajan perinteisten kokeiden ja tuntiosaamisen muodossa. Oppilaiden itsearviointia kehitetään jatkuvasti.
Ruokailu, välituntikäyttäytyminen ja siirtymät sekä talon sisällä että ulkopuolella ovat arjen arvokasta hallintaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä