Sääntö 4

Pysyn koulun alueella.

 • Pysyn koulupäivän välitunteineen koulun alueella, jolta saan poistua vain opettajan luvalla.
 • Vietän välitunnit ulkona välituntialueella. (Poikkeustapauksessa oppilaat voivat saada luvan sisällä olemiseen.)
 • Otan muut huomioon välitunneilla.
 • Valitsen välituntipihan ennen ulos menoa ja pysyn valitsemallani pihalla koko välitunnin.
 • Käyn WC:ssä välituntien alussa tai lopussa.
 • En naura muille, en vähättele muita tai kommentoi ketään ikävästi tai alentavasti.
 • En käytä psyykkistä enkä fyysistä väkivaltaa. Psyykkisellä väkivallalla tarkoitetaan kiusaamista haukkumalla, nimittelemällä tai vähättelemällä sekä ulkopuolelle jättämistä. Fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan kiusaamista tönimällä, lyömällä, potkimalla, painimalla tms.
 • Puutun näkemääni kiusaamiseen kertomalla aikuiselle, puolustamalla kiusattua ja pysymällä poissa kiusaajien joukosta.
 • Jos joudun kiusatuksi, poistun tilanteesta ja kerron aikuiselle.
 • Olen reilu, enkä tarkoituksellisesti ärsytä toisia.
 • Kiusaamistilanteisiin puututaan aina!
 • Kiusaamistilanteita ratkotaan luokanopettajan/luokanvalvojan avulla, KiVa-koulun menetelmien mukaisesti, vertaissovitteluissa (Verso), kasvatuskeskustelussa, kuraattorin vastaanotolla ja rehtorin sovittelussa.
 • En käytä tupakkatuotteita kouluaikana ja koulun alueella. (Tupakkatuotteita ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään tupakkatuotteita, ne takavarikoidaan.)
 • En ole kouluaikana tai koulun alueella päihtyneenä. (Päihdyttäviä aineita ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään päihdyttäviä aineita, ne takavarikoidaan.)
 • En käytä energiajuomia kouluaikana ja koulun alueella. (Energiajuomia ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään energiajuomia, ne takavarikoidaan. Oppilas saa ne takaisin huoltajan läsnä ollessa. Oppilaalta löydetyt avatut energiajuomat kaadetaan lavuaariin.)
 • En tuo kouluun teräaseita, tulentekovälineitä ja muita vaarallisia esineitä ja aineita. (Mikäli oppilaalta löydetään edellä mainittuja asioita, ne takavarikoidaan. Oppilas saa ne takaisin huoltajan läsnä ollessa.)
Koulupäivän päättyminen
 • Koulupäivä päättyy lukujärjestyksen mukaisesti tai opettajan ilmoittamalla tavalla. Olen velvollinen poistumaan koulun päätyttyä koulun alueelta mahdollisimman nopeasti. Voin palata takaisin aikaisintaan klo 16:n jälkeen. Talviaikana kentän kaukalo on koulun jälkeen käytettävissä, mikäli siellä ei ole opetusta.
 • Koulutyö ja iltapäivätoiminta jatkuvat koulun alueella klo 17:n saakka. Koulun piha-alueet ovat iltapäivisin iltapäivätoiminnan käytössä. Sisäpiha on varattu iltapäivätoiminnan käyttöön joka koulupäivä klo 17:n saakka.
 • En käytä koulun sisätiloja koulupäivän päättymisen jälkeen. Jos osallistun koulutyön jälkeen harrastustoimintaan koulun tiloissa, noudatan siellä annettuja ohjeita ja sääntöjä.