Sääntö 4

Pysyn koulun alueella.

 • Pysyn koulupäivän välitunteineen koulun alueella, jolta saan poistua vain opettajan luvalla.
 • Vietän välitunnit ulkona välituntialueella. (Poikkeustapauksessa oppilaat voivat saada luvan sisällä olemiseen.)
 • Otan muut huomioon välitunneilla.
 • Voin vaihtaa välitunnin aikana D-osan päädyn kiertämällä ulkokautta.
 • Käyn WC:ssä välituntien alussa tai lopussa.
 • En naura muille, en vähättele muita tai kommentoi ketään ikävästi tai alentavasti.
 • En käytä psyykkistä enkä fyysistä väkivaltaa. Psyykkisellä väkivallalla tarkoitetaan kiusaamista haukkumalla, nimittelemällä tai vähättelemällä sekä ulkopuolelle jättämistä. Fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan kiusaamista tönimällä, lyömällä, potkimalla, painimalla tms.
 • Puutun näkemääni kiusaamiseen kertomalla aikuiselle, puolustamalla kiusattua ja pysymällä poissa kiusaajien joukosta.
 • Jos joudun kiusatuksi, poistun tilanteesta ja kerron aikuiselle.
 • Olen reilu, enkä tarkoituksellisesti ärsytä toisia.
 • Kiusaamistilanteisiin puututaan aina!
 • Kiusaamistilanteita ratkotaan luokanopettajan/luokanvalvojan avulla, KiVa-koulun menetelmien mukaisesti, vertaissovitteluissa (Verso), kasvatuskeskustelussa, kuraattorin vastaanotolla ja rehtorin sovittelussa.
 • En käytä tupakkatuotteita kouluaikana ja koulun alueella. (Tupakkatuotteita ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään tupakkatuotteita, ne takavarikoidaan.)
 • En ole kouluaikana tai koulun alueella päihtyneenä. (Päihdyttäviä aineita ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään päihdyttäviä aineita, ne takavarikoidaan.)
 • En käytä energiajuomia kouluaikana ja koulun alueella. (Energiajuomia ei saa pitää mukana. Mikäli oppilaalta löydetään energiajuomia, ne takavarikoidaan. Oppilas saa ne takaisin huoltajan läsnä ollessa. Oppilaalta löydetyt avatut energiajuomat kaadetaan lavuaariin.)
 • En tuo kouluun teräaseita, tulentekovälineitä ja muita vaarallisia esineitä ja aineita. (Mikäli oppilaalta löydetään edellä mainittuja asioita, ne takavarikoidaan. Oppilas saa ne takaisin huoltajan läsnä ollessa.)
Koulupäivän päättyminen
 • Koulupäivä päättyy lukujärjestyksen mukaisesti tai opettajan ilmoittamalla tavalla. Olen velvollinen poistumaan koulun päätyttyä koulun alueelta mahdollisimman nopeasti. Voin palata takaisin aikaisintaan klo 16:n jälkeen. Talviaikana kentän kaukalo on koulun jälkeen käytettävissä, mikäli siellä ei ole opetusta.
 • Koulutyö ja iltapäivätoiminta jatkuvat koulun alueella klo 17:n saakka. Koulun piha-alueet ovat iltapäivisin iltapäivätoiminnan käytössä. Sisäpiha on varattu iltapäivätoiminnan käyttöön joka koulupäivä klo 17:n saakka.
 • En käytä koulun sisätiloja koulupäivän päättymisen jälkeen. Jos osallistun koulutyön jälkeen harrastustoimintaan koulun tiloissa, noudatan siellä annettuja ohjeita ja sääntöjä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä