Järjestyssäännöt

Metsäkylän Yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt on tiivistetty neljään ydinlauseeseen. Jokaisesta lauseesta avautuu linkki, jonka avaamalla löytyy lauseen yksityiskohtainen avaaminen alakohtineen.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluajalla. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä ja koulumatkat odotuksineen sekä muu työsuunnitelman mukainen koulutyö, kuten retket, leirikoulut, juhlat, tilaisuudet, tapahtumat yms. Koulualue on koulurakennus tontteineen, urheilukenttineen ja pihoineen.

Säännöt:

1. Huomioin ja arvostan toisia.

2. Noudatan hyviä käytöstapoja.

3. Huolehdin koulun siisteydestä.

4. Pysyn koulun alueella.

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai laiminlyö tehtävänsä ja velvollisuutensa, rangaistaan häntä perusopetuslain 36 §:n, 36 a §:n ja 36 b §:n mukaisesti.