Yhteispeli

Yhteispeli-hankkeen päämäärä

Mitä Yhteispeli on?
Yhteispeli on perusopetuksen kehittämis-, tutkimus- ja implementaatiohanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitystä suomalaisissa alakouluissa.

Yhteispeli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Ylöjärven kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteistyöhanke, jonka päärahoittaja on OKM. Toimintatapoja on kehitetty yhdessä Ylöjärven koulujen kanssa.

Yhteispeli tarjoaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi käytännöllisiä toimintatapoja koulun eri osa-alueille, joita ovat:

-luokka
-kodin ja koulun yhteistyö
-koko koulun kehittäminen
-työyhteisö
-esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla koko koulua kehitetään entistä johdonmukaisemmin lasten tervettä psyykkistä kehitystä tukevaksi yhteisöksi.
Yhteispelin toimintatapoja on kehitetty vuosina 2007-2012. Vuonna 2013 on käynnistynyt vaikuttavuustutkimus, johon osallistuu kouluja ympäri Suomen. Laajemman levityksen aikataulu täsmentyy myöhemmin.

--------------------------------------------------------------------------------

Metsäkylän koulu on tullut mukaan Yhteispeliin keväällä 2013. Käytäntöjä otetaan käyttöön koulussa koko koulussa. Kun uusia opettajia tulee kouluun, heidät koulutetaan yhteispelihankkeen mukaisia toimintoja käyttämään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä