Vertaissovittelu, VERSO

Mitä on VERSO?

VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelua kouluissa on edistetty jo kymmenen vuotta.

Kun vertaissovittelutoiminta käynnistetään koululla, koulutukseen osallistuvat niin koulun henkilökunta kuin koulutukseen valitut oppilaat. Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Opettajille vertaissovittelu on oiva keino helpottaa ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden selvittämistä koulun arjessa. Sovittelu myös tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja lisäten oppilaiden osallisuutta. Sovittelun avulla oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitoja, ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakennusta.

Tutkittua tietoa: Jopa 90 prosenttia vertaissovittelijoina toimivista oppilaista pitää tehtävää mielekkäänä ja tärkeänä. Sovittelun periaatteet - vaitiolovelvollisuus, puolueettomuus, vapaaehtoisuus ja ratkaisujen etsiminen - ovat osapuolten kokemusten mukaan toteutuneet erittäin hyvin! Oppilaiden kyvykkyyden oivaltaminen on saanut aikuiset luottamaan siihen, että tuettuina, vaikkakin kasvussaan keskeneräisinä, oppilaat voivat olla merkittäviä toimijoita, kun koulun työrauhaa turvataan.

Lukuvuoden 2009-2010 lopussa Suomessa oli 360 VERSO-koulua 86 paikkakunnalla. VERSO-koulut tavoittivat peräti 81 000 oppilasta ja heidän huoltajaansa. "Tutustu VERSO-kouluihin" -sivulta voit tarkistaa, onko sinun lapsesi koulu jo VERSO-koulu tai mistä löytyy asuinpaikkasi lähin VERSO-koulu.

Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia osapuolina olleista oppilaista pitää hyvänä sitä, että koulussa voidaan sopia riitoja ilman aikuisia.

Oppilailta kerättyjä kommentteja 2009

"On opittu käsittelemään riitatilanteita ja soveltamaan näitä taitoja arkeen." (sovittelijaoppilaat, Joroinen)
"Versossa oppii käytöstapoja, itsehillintää, yhteistyökykyä. Samalla oppii virheistään." (sovittelijaoppilaat, Espoo)
"Versossa voi oppia tasavertaisuutta, yhteenkuuluvuutta, anteeksiantoa, vastuullisuuttaja pitämään lupauksensa." (sovittelijaoppilaat, Helsinki)
"Aina ei voi turvautua siihen, että muut ratkaisevat riidat." (sovittelijaoppilaat, Joroinen)
"Täs ollaan opittu hyvii taitoi meijän tulevii avioliittoi varten." (sovittelijaoppilaat, Helsinki)

Lukuvuonna 2014-2015 Metsäkylän koulussa Versoa vetävät opettajat Varpu Roy, Kirsi Halonen ja Markku Huuskonen.

Mitä sovitellaan?

-nimittelyä,
-haukkumista,
-huutamista,
-ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia,
-tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia,
-jatkuvaa ikävää vihjailua,
-selän takana puhumista tai perättömien juorujen levittämistä
-tönimisiä,
-läpsimisiä,
-kiinni pitämistä, -
-tappeluita ja ns. leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi
-etuilua ja tuuppimista ruokajonossa tai ulos- ja sisäänkäynnin yhteydessä
-uhkailua,
-alistamista tai pakottamista "isomman ja vahvemman oikeudella"
-toisen omaisuuden luvatonta lainaamistam tärvelemistä tai piilottamista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä