KiVa Koulu

KiVa Koulu on kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella.
Metsäkylän koulu on yksi noin 2500 suomalaiskoulusta, joissa KiVa Koulu -ohjelma on otettu käyttöön.

KiVa Koulu ei ole ohimenevä "projekti" , vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Mikä on kiusaamista?
Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista, joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön. Se on valitettavan tavallinen ilmiö monissa pysyvissä ryhmissä kuten koululuokissa. Kiusaaminen on useimmiten sanallista ( esim. pilkkaamista, nimittelyä). Myös epäsuora kiusaaminen (esim. ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen) on melko yleistä. Fyysinen kiusaaminen ei ole yhtä tavallista. Uusi kiusaamisen muoto on netti- ja kännykkäkiusaaminen.

Mikä ei ole kiusaamista?
Kiusaamista ei ole, kun kaksi tasavertaista oppilasta tappelee tai nahistelee enemmän tai vähemmän satunnaisesti. Fyysiseen kontaktiin tietysti puututaan koulussamme aina. Ristiriidat ja erimielisyydet kuuluvat elämään, eivätkä nuoret vielä osaa aina ratkaista niitä rakentavasti. Näitä sosiaalisen kanssakäymisen taitoja nuori oppii kotona ja koulussa. Kiusaamisesta niiden kohdalla ei kuitenkaan välttämättä ole kysymys.

Kiusaaminen ei kosketa vain kiusaajia ja kiusattuja
Useimmissa kiusaamistilanteissa on läsnä myös muita lapsia tai nuoria. Se, miten muut toimivat kiusaamistilanteessa, vaikuttaa kiusatun oloon, kiusaamistilanteen etenemiseen ja kiusaamisen kestoon. Tärkeää on saada kaikki ymmärtämään, miten he voivat omalta osaltaan vaikuttaa: "Lopetetaan kiusaaminen yhdessä!"

KiVa Koulu -ohjelman tavoitteet:
Kiusaamisen vähentäminen.
Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen.
Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimointi.

Onko KiVa Koulu -ohjelmalla toivottuja vaikutuksia?
Turun yliopistossa on tutkittu Kiva Koulu -ohjelman vaikutuksia vuosina 2007-2009. Tutkimukseen osallistui 117 kokeilukoulua ja 117 vertailukoulua eri puolilta Suomea. Yhden vuoden jälkeen oppilaan todennäköisyys joutua kiusatuksi tai kiusata muita oli KiVa Koulu -ohjelmaa käyttäneissä kouluissa jopa 30-50 % pienempi kuin vertailukouluissa. Tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos jopa kansainvälisessä mittakaavassa.

Kiusaamisen vähenemisen lisäksi ohjelman käyttöön ottamisen on koettu parantaneen luokkien ilmapiiriä sekä lisänneen toisten auttamista ja koulumotivaatiota.

Mitä vanhemmat voivat tehdä?
KiVa Koulu -hankkeen Internet-sivuilla on opas vanhemmille. Se tarjoaa tietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta. Käy tutustumassa ohjelmaan osoitteessa www.kivakoulu.fi./vanhemmille

Miten vanhempien sitten tulee toimia kiusaamista vähentääkseen?
Suhtaudu vakavasti ilmi tulleeseen kiusaamiseen.
Toimi yhteistyössä koulun kanssa.
Keskustele lapsen tai nuoren kanssa kiusaamisesta, vaikka tämä ei itse olisikaan kiusattu eikä kiusaisi toisia.

Metsäkylän koulussa KiVa Koulu-ohjelmaa lv. 2014-15 vetävät opettajat Johanna Keskinen, Tanja Pekkanen ja Seni Vidgren.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä