Kasvatuskeskustelu, KAKE

Koulussamme on ollut käytössä muutaman vuoden ajan kasvatuskeskustelu eli KAKE. Kasvatuskeskustelukäytänteen tavoitteena on vähentää jälki-istuntojen määrää sekä saada lapsi aktiivisesti käsittelemään keskusteluun johtanutta tilannetta. Perinteisessä jälki-istunnossa lapsi jää usein passiiviseksi moitteiden vastaanottajaksi ja muodollisesti suorittavaksi toimijaksi. Kasvatuskeskustelussa lapsi joutuu itse sanoittamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja käyttäytymistään. Tämä kehittää lapsen itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja ajattelun taitoja. Lapsen on ymmärrettävä, että vain hän itse voi vaikuttaa omaan toimintaansa. Aikuisen tehtävänä on ohjata ja opastaa lasta tähän.

KASVATUSKESKUSTELUKÄYTÄNTÖ ETENEE KOULUSSAMME SEURAAVASTI:

 1. Rikkeen havaitseva opettaja kirjaa kasvatuskeskustelusta lähetteen Wilmaan ja ilmoittaa siitä oppilaan luokanopettajalle tai –ohjaajalle. Huoltajille asiasta ei tiedoteta etukäteen.

 

 1. Solun kake-opettaja hakee oppilaan tunnilta keskusteluun. Kake pidetään mahdollisimman pian, yleensä viikon sisällä kaken kirjaamisesta. Oppilaan tulee korvata tunnin aikana tekemättä jääneet tehtävät. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan keskusteluun mukaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi (Perusopetuslaki pykälä 35).

 

 1. Kasvatuskeskustelussa käydään läpi tapahtunut tilanne ja täytetään yhdessä oppilaan ja kake-opettajan kesken Wilmaan kake-lomake.

 

 1. Keskustelun lopuksi oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo itse, mitä on tapahtunut ja mitä asiasta on kasvatuskeskustelussa sovittu. Jos huoltajaa ei tavoiteta puhelimella, kake-opettaja lähettää asiasta huoltajalle Wilma-viestin. Oppilaan kanssa Wilmaan täytetty kake-lomake näkyy Wilmassa myös huoltajille.

 

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita voivat olla:

 • toistuva myöhästely
 • toistuva tehtävien laiminlyönti
 • toistuva oppituntien häirintä
 • lintsaaminen
 • häiriökäyttäytyminen välitunneilla
 • koulun sääntöjen rikkominen
 • ilkivalta
 • lievä väkivaltainen käytös
 • muu opettajan aiheelliseksi katsoma toiminta/käytös

Jälki-istuntoa määrätään edelleen tilanteen ja harkinnan mukaan mm. rikosoikeudellisista asioista kuten väkivaltaisuudesta tai varastamisesta.

Koulukiusaamistilanteita selvittää koulussamme erillinen KiVa-tiimi. Myös vertaissovittelukäytäntö jatkuu edellisten vuosien mallin mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä