Kasvatuksen portaat

Käyttäytymisen kasvatusportaat

1. Opettajan ohjauskeskustelu

 • Opettaja tai ohjaaja huomaa rikkeen/ei toivotun käytöksen ja puhuttaa oppilaan tilanteesta.
 • Opettaja merkitsee asian oppilaan Wilman tuntimerkintöjen kohdalle. Jos kyse on välituntikäytöksestä, merkitään ohjauskeskustelu välituntimerkinnäksi. (ei laiteta merkintää ainakaan aina)

2. Käytöskoulu

 • Rikkeen/ei toivotun käytöksen toistuessa, opettaja tai ohjaaja lähettää luokanvalvojalle asiasta viestin.
 • Luokanvalvoja pitää oppilaalle käytöskoulun kouluaikana.
 • Luokanvalvoja merkitsee Wilmaan pidetyn käytöskoulun > tuntimerkintä

3. Seuraavat portaat ovat rinnakkaisia:

A. Kasvatuskeskustelu
 • Kun käytöskoulua on jo kaksi kertaa pidetty ja ei toivottu käytös jatkuu tai jos rike on vakavampi.
 • Opettaja tai ohjaaja tekee kasvatuskeskustelulähetteen.
 • Kasvatuskeskusteluopettaja pitää kasvatuskeskustelun.
 • Soitetaan kotiin ja täytetään kasvatuskeskustelulomake.
 • Kasvatuskeskustelun pitäjä merkitsee Wilmaan.
B. Rehtorin puhuttelu
 • Kun kasvatuskeskustelu on määrätty toistuvasti tai rikkeen laatu edellyttää.
C. Jälki-istunto
 • Määrätään vakavammissa rikkeissä tai jos edeltävät kasvatustoimet eivät ole riittäneet.
 • Opettajille jälki-istunnon valvontavuorot ovat listan mukaan.

4. Oppilaan ja huoltajan yhteistyön palaveri

Kutsutaan oppilas huoltajineen koululle keskustelemaan oppilaan toistuvista opetukseen tai kasvatukseen liittyvistä ongelmista. Palaveriin kutsutaan luokanvalvoja aina, mutta voi olla joku aineenopettaja, erityisopettaja tai tarpeen vaatiessa apulaisrehtori tai rehtori. Yksin opettajan ei kannata ko palaveria järjestää. Palaveri etenee seuraavasti:
 • todetaan tilanne
 • oppilas nimeää itselleen tavoitteita asian/käytöksen ongelman korjaamiseksi.
 • Seurantapalaveri pidetään kahden viikon päästä. Seurantapalavereita voi olla tämän jälkeenkin useita tai yksi.
 • Jos tilanne ei ole muuttunut tavoitteelliseen suuntaan, tiivistetään yhteisten tapaamisten aikataulua ja tavoitteen asettelua

5. Oppilaan työpäivien lyhentäminen

Mikäli oppilaan käyttäytyminen tai opiskelu ei edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen muutu toivottuun suuntaan, voidaan oppilaan koulupäivää lyhentää. Siirrytään Perusopetuslain 18§:n 3.momentin mukaisiin toimenpiteisiin, ts oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään. Tämä edellyttää, että oppilas siirretään erityiseen tukeen ja tukitoimet merkitään HOJK:iin.