Erityisopetus

Erityisopetus toteutetaan koulussamme yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen avulla pyritään turvaamaan oppilaalle mahdollisemman varhainen tuki. Oppilas voi saada tukea opiskeluunsa sekä lyhyemmissä että pidemmissä jaksoissa. Puheopetusta annetaan tarpeen ja resurssien mukaan.

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen, puheen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Oppilaiden vaikeudet voivat liittyä myös tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen, oppimisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Laaja-alaisen erityisopetuksen menetelminä toteutamme samanaikaisopetuksen ja joustavien ryhmittelyjen lisäksi mahdollisuuksien mukaan yksilökuntoutusta, oppimisvaiheryhmiä (äidinkieli, matematiikka, yläkoulussa tarvittaessa myös ruotsi ja englanti) ja kurssimuotoisia pienryhmiä, joissa harjoitellaan mm. luetunymmärtämisen strategioita, matematiikan eri osa-alueita, oppimisstrategioita, ryhmässä toimimisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja.

Lasten lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitoja seurataan lukuvuosittaisilla seuloilla. Seulat toimivat opettajien apuvälineinä suunnata tukea lapsille tarkoituksenmukaisella tavalla. Seulojen tuloksista tiedotetaan koteihin niissä tilanteissa, kun ne antavat aihetta lapsen tuen muutoksille. Seulojen tulokset eivät vaikuta lapsen arviointeihin.

Koulumme erityisluokanopettajia ovat:
Anne Simonen, solu 1
Susanna Heikkilä, solu 2
Iita Juntunen, solu 3
Vilho Luttinen, solu 4
Antti Harjunmaa, solu 5
Tiina Isosaari, solu 5

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä