7.-9.-luokkien laaja-alainen erityisopetus

7.-9.-luokkien laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta yläkoulussa annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Oppilaiden vaikeudet voivat liittyä myös tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen, oppimisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Laaja-alaista erityisopetusta toteutetaan eri tavoin. Pääpainopisteenä on saada tuki yleisopetuksen ryhmässä, jolloin erityisopettaja on samanaikaisopettajana yhdessä aineenopettajan kanssa. Lisäksi toimitaan joustavasti ryhmitellen tarpeen mukaan tai yksilöopetuksena. Ryhmäkokoonpano voi vaihdella tuntikohtaisesti. Painotamme käytöksen haasteisiin puuttumista sekä äidinkielen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimista.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa. Tuen kesto voi olla lyhytkestoinen jakso tai pidempi, koko lukuvuoden jatkuva säännöllinen tuki. Opetuksen järjestämistä muokataan olemassa olevien resurssien puitteissa tarpeen mukaan ja mahdollisimman joustavasti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä