3.-6.-luokkien laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Oppilaiden vaikeudet voivat liittyä myös tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen, oppimisen taitoihin tai käyttäytymiseen.

Laaja-alainen erityisopetus toteutetaan eri tavoin joustavasti ryhmitellen tarpeen mukaan tai yksilöopetuksena. Ryhmäkokoonpano voi vaihdella tuntikohtaisesti. Painotamme äidinkielen, matematiikan sekä tarvittaessa englannin ja ruotsin oppimista. Erityisopettaja toimii myös samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa. Tuen kesto voi olla lyhytkestoinen jakso tai pidempi, koko lukuvuoden jatkuva säännöllinen tuki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä