1.-2.-luokkien laaja-alainen erityisopetus

1.-2.-luokkien laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisessa. Oppilaan yksilölliset tarpeet erityisopetukselle voivat liittyä myös motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen ja oppimisen taitoihin.

Laaja-alainen erityisopetus on luonteeltaan sekä oppimisen haasteita ennaltaehkäisevää että niitä korjaavaa. Pysyvämmissä oppilasryhmissä on tavoitteena pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla lieventää tai poistaa laajempia oppimisen esteitä äidinkielessä ja matematiikassa. Vaihtuvien oppilasryhmien lyhytkursseilla keskitytään yksittäisempien puutteellisten osatoimintojen hallintaan, kuten esimerkiksi lukusujuvuuteen, äänteen keston kuulemiseen, tavuttamiseen tai vaikkapa kirjoittamisen hienomotoriikkaan. Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntouttamiseen käytetään VENNY-menetelmää. Erityisopettaja voi antaa tarvittaessa oppilaalle myös kotona suoritettavia kotiohjelmia jonkin taidon harjoittelun tehostamiseksi.

Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa sekä seulojen tuloksia hyödyntäen. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ OPPIMISEN TUEKSI:
OMIS-oppaat oppilaalle ja vanhemmille, lukemisen haasteet ja matematiikan solmut
VENNY-menetelmä
Papunet
Motoristen taitojen vahvistaminen oppimisessa

Äidinkielen linkkivinkkejä

Matematiikan linkkivinkkejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä