Koulumme arvot

Arvot

Välittäminen

 • Välittäminen syntyy tekemällä työnsä hyvin yhteistoiminnassa muiden kanssa
 • Välittäminen itsestä, toisesta, koulun tavaroista ja ympäristöstä
 • Toisista huolehtiminen ja huomioiminen
 • Kaikki kokevat tulevansa kuulluksi
 • Arkinen huolenpito yli luokkarajojen, kaikki oppilaat ovat kaikkien opettajien yhteisiä -->yhteistä vastuuta
 • Ei suljeta silmiä ikäviltä tilanteilta, vaan puututaan niihin

Luottamus

 • Luottamus on lähtökohta kaikella toiminnalle yhdessä ja se kehittyy mitä enemmän ollaan tekimisissä toistemme kanssa. Luottamusta opetellaan yhdessä pienin askelin.
 • Yhteinen vastuunkanto
 • Sovitusta kiinnipitäminen= yhteinen linja
 • Luottamuksen kehä. Opettaja voi luottaa kollegoiden tukeen ja tekemiseen ja oppilaat voivat luottaa aikuiseen ja toisiinsa.
 • Luottamus ansaittava yhteisillä pelisäännöillä --> yhteinen linja

Uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen

 • Valmius muutoksiin/uusituksiin, osaamisen jakaminen
 • Open oma halu kehittyä/uudistaa tapojaan
 • Osallisuuden avulla sisäisen motivaation synnyttäminen ja sen ruokkiminen
 • Innostunut aikuinen esimerkkinä muille

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä