Oppilaiden hyvinvointi ja oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä koulunkäyntivaikeuksia ja tarjoamalla oppilaille tarvittaessa erilaisia tukitoimia. Toiminta on luottamuksellista ja sen lähtökohtana ovat oppilaan etu ja oikeusturva. Oppilashuollon suunnitelma löytyy erillisenä linkkinä tältä sivulta.

Koulupsykologien ja -kuraattoreiden työnjako lukuvuosi 2020-2021

Koulupsykologi: Pauliina Talus p. 041 730 0540 (Veittijärven toimipiste)

 • Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet

Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2.kerroksen aulassa, hissin vieressä.

Koulukuraattori: Jonna Mäkelä 5.10.-31.12.2020 p. 041 730 0526 (ma-to)

 • Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet 
 • alueelliset pienluokat ja 1-9. –pienryhmät: Kauraslammen koulu (vastaanotto hammashoitolasiivessä)

Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, hissin vieressä.
Kauraslammen koulussa (Kuusistontie 1) alaluokkien puolella (5–6 -luokkien yhteydessä, 2. krs).

Koulupsykologi: Heta Toikka p. 041 730 0539 (Kauraslammen koulu, Kuusistontie)

 • Kauraslammen koulu 5-9 lk
 • Alueelliset pienluokat 7-9 lk

Vastaanottotila on hammashoitolasiivessä entisessä.

Koulukuraattori: Maarit Mäkelä-Virtanen,
p. 040 133 4520 (etävastaanotto)

 • Kauraslammen koulu: 5-9 lk ja JOPO

Vastaanottotila on alaluokkien puolella (5–6 luokkien yhteydessä, 2. krs).

Koulukuraattorit

Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa tai yhteyttä voivat ottaa myös huoltajat, opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ohjauksen koulukuraattorille voivat tehdä myös oppilashuollon toimijat.

Internet: Ylöjärven kaupunki / opiskeluhuolto

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologi toimii koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä.

Vanhemmat, opettajat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

 • oppimisesta ja koulunkäynnistä
 • keskittymisestä
 • käyttäytymisestä
 • tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Koulupsykologin palveluista löytyy tietoa Ylöjärven kaupungin sivuilta. Sivuilta löydät mm yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen.

Ylöjärven vastaava koulupsykologi on Marjo Huovinen. (marjo.huovinen@ylojarvi.fi, 050-5404938)

 

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuollossa tehdään terveystarkastuksia ja annetaan terveysneuvontaa, seurataan koulun terveydellisiä oloja, annetaan ensiapua ja hoidetaan koulutapaturmia sekä ehkäistään tarttuvia tauteja. Kouluterveydenhoitaja huolehtii yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antamisesta.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain. Laajoihin tarkastuksiin 1., 5. ja 8.-luokilla kuuluu myös lääkärin tarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajoihin tarkastuksiin.  9. luokan keväällä oppilaat saavat Terveyskortin, jossa on rokotustiedot.

Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalle tulevien 1.- ja 7.-luokkalaisten terveystarkastuksiin e-terveys-palvelun kautta. Muuten ajan voi varata suoraan kouluterveydenhoitajalta.

Terveystarkastuksissa huomattujen terveydentilan seurantaa vaativien kontrollien (esim. Kasvu/näkö/kuulo/lääkitykseen liittyvät kontrollit tms.) ajanvaraamisesta on vastuussa vanhempi. Terveydenhoitaja ilmoittaa vanhemmalle kontrollin tarpeesta ja ajankohdasta. Toivottavaa on, että vanhempi varaa ajan terveydenhoitajalta kontrolliin sähköisesti web-ajanvarauksella käyttäen ajanvarauksessa palvelukoodia: Kontrolli/seurantakäynti kouluth, 20 min. Seuraavasta linkistä pääset kirjautumaan palveluun. Mikäli puolesta-asiointi ei ole voimassa, tulosta sopimus ja toimita se täydennettynä kouluterveydenhoitajalle

Mahdollisuus on ajanvaraamiseen on myös Wilman kautta tai puhelimitse.


Kauraslammen koululla toimivat kouluterveydenhoitajat seuraavasti:

Asuntilan toimipiste:

Kouluterveydenhoitaja Maiju Alho p. 050 390 4673. Tavattavissa koululla tiistaisin (puhelinaika ma-pe 11-12).

Veittijärven toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-to klo 14-14.30 ja pe klo 11-12) Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12.

Kauraslammen toimipiste:
- Luokille 5-6 kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-to klo 14-14.30 ja pe klo 11-12)
- Luokille 7-9 kouluterveydenhoitaja Virpi Pelttari p. 050 390 4661 (puhelinaika ja ajanvaraukseton vastaanotto on ma-pe klo 11–12).
- Alueellisten pienluokkien oppilaiden terveydenhoitajana toimii Laura Lintunen p. 040 133 4816 (puhelinaika ma-pe klo 11-12, tavattavissa koululla sovittuina aikoina). Akuuteissa asioissa yhteys Virpi Pelttariin.

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Ylöjärven kouluterveydenhoitajat löytyvät myös facebookista www.facebook.com/ylojarvenkouluterveydenhoitaja. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voidaan mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa myös Ylöjärven kaupungin kouluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

Hammashoito

AJANVARAUS

Kaikki suun terveyspalveluihin liittyvät asiat ma-pe klo 9-15 puh. 03 565 28111.
Särkypäivystys ma-pe klo 8-9.
Numeroon voi jättää takaisinsoittopyynnön ma-pe klo 8-14. Vastaamme soittopyyntöihin mahdollisimman pian.

Linkki Ylöjärven kaupungin internet-sivuille / hampaiden ja suun hoito

Arki-iltaisin: ajanvaraus klo 15-17, ohjaus ja neuvonta klo 17-21
Viikonloppuisin ja arkipyhinä: ajanvaraus klo 8-12, ohjaus ja neuvonta klo 8-21.
Ensiapu / Acutan päivystys TAYS:ssa puh. 03 565 70115

Linkki: Ensiapu Acutan hammas- ja suupäivystys


Sähköisen asiointipalvelun avulla voit tarkistaa, siirtää tai peruuttaa suun terveydenhuoltoon varatun ajan. Huom. Uuden ajan varaaminen ei ole vielä mahdollista palvelun kautta. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää asiakas, jonka puhelinnumero on rekisteröity suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

7 -vuotiaille, 5.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille lähetetään aika hammashoitoon.


Kaikki hammashoitoajat lähetetään koteihin
luokkalistojen perusteella.

Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsi muistaa mennä hammaslääkärille sovittuna aikana. Lapsen sairastuessa peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi hammashoitolaan. Peruuttamatta jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. Mikäli peruutus on tehty viimeistään edellisenä päivänä tai sairastapauksessa samana aamuna, maksua ei peritä.

Tarkastukset

 • 7 -vuotiaat lapset tarkastaa hammaslääkäri ennen koulun alkua.
 • 3.-luokkalaiset tarkastaa hammaslääkäri, samalla tehdään oikomishoidon seulonta.
 • 5.-luokkalaiset tarkastaa suuhygienisti
 • 8.-luokkalaiset tarkastaa hammaslääkäri.
 • 9.-luokkalaiset tarkastaa suuhygienisti.

Ajat lähetetään luokkalistojen perusteella. Jokaisen tarkastuksen yhteydessä katsotaan lapsille yksilöllinen hoitoväli. Kaikki hammashoitoajat lähetetään koteihin. Pidemmältä hammashoitoon tulevat taksikyydeillä. Taksilla kulkevien nimet ilmoitetaan sähköpostilla kouluille tiedoksi. Oikomishoidon käynteihin ei taksikuljetusta vaan kyydin järjestämisestä ja kustannuksista vastaavat vanhemmat.


Hammashoitolat

 • Pääterveysaseman hammashoitola, Mikkolantie 10, 2.krs., Ylöjärvi
 • Soppeenharjun hammashoitola, Tornitie 1, Vuorentausta
 • Kauraslammen hammashoitola, Kuusistontie 1, Ylöjärvi
 • Kurun hammashoitola, Kisatie 1, Kuru
 • Viljakkalan hammashoitola, Elokaarentie 3, Viljakkala

Lasten- ja nuorten erityispalvelut

Perheneuvola 

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

Perheneuvolan sivuille pääset tästä linkistä.

Nuorten mielenterveyspalvelut

1.Nuorisotiimi
Nuorisotiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–17 -vuotiaita Ylöjärvellä asuvia tai opiskelevia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia, mutta myös ilman jatko-opintopaikkaa jääneitä nuoria.


Nuorisotiimin sivuille pääset tästä linkistä.

2.Nuorten intensiiviyksikkö (NAVI)
NAVI on uusi, elokuussa 2020 avattu nuorten avohoidon intensiiviyksikkö. NAVIssa hoidetaan 12-17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria.

NAVI:n sivuille pääset tästä linkistä.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuorille keskusteluapua ja toimintaa sekä yksilötyönä että ryhmissä. Erityisnuorisotyö tarjoaa nuoren elämään lisäaikuisen kuuntelemaan, jakamaan ja opastamaan muutoksien elämänvaiheessa. Toimintaan kuuluu vahva yhteistyö kuraattoreiden, koulujen, nuorisotiimin sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakkuus voi syntyä yhteistyötahon välityksellä tai nuoren/aikuisen omasta aloitteesta.
Toiminnan muotoina ovat mm. Näppihaukka (näpistelyn ehkäisemiseen keskittyvä toimintamalli) ja POSE-malli (koulupoissaoloihin puuttuva malli)
Lisätietoja Ylöjärven kaupungin internet-sivuilta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä