Koulunkäynnin ja oppimisen tuki

Koulunkäynnin tuki

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuudet edetä opinnoissaan ja suorittaa peruskoulun päättötodistus.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lukivaikeuksia, lieviä oppimisvaikeuksia esim. kielissä, matematiikassa tai äidinkielessä, keskittymisvaikeuksia tai muuta oppimiseen liittyvää tuen tarvetta. Pienryhmissä oppilaat työskentelevät erityisluokanopettajien ja aineenopettajien johdolla yksilöllisten edellytystensä mukaisesti.

Koulunkäynnin tuki on kolmiportaista. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. tarvittaessa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma yleiseen tukeen. Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio ja aloitetaan tehostettu tuki. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja siihen kirjataan ne tuen muodot, joita suunnitellaan oppilaan koulunkäynnin tueksi. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, oppilaalle voidaan laatia pedagoginen selvitys erityisen tuen päätöstä varten. Erityisessä tuessa oleville oppilaille laaditaan aina henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. 

Oppilas voi saada tukea opiskeluunsa sekä lyhyemmissä että pidemmissä jaksoissa. Alkuopetusluokilla annetaan lisäksi ns. luki-puheopetusta resurssien mukaan. Opettajat tiedottavat oppilas- ja luokkakohtaisesta koulunkäynnin tuesta koulun alettua. Koulunkäynnin tukeen ja erityisopetusryhmiin voi tulla muutoksia myös lukuvuoden aikana. Voitte olla erityisopettajiin yhteydessä, mikäli jokin asia mietityttää. Erityisopettajia tapaa myös vanhempainiltojen yhteydessä ja he osallistuvat myös oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Erityisopettajat tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä.

Osa-aikaista erityisopetusta antavat opettajat:
Satu Paananen p. 044 486 0727 / Asuntilassa 1.-2.-luokat
Andrea Heikkinen p. 041 730 5845/ Veittijärvellä 1.-2.-luokat ja 3ABC
Katja Laitinen Veittijärvellä luokat 3DEF ja 4.luokat sekä Kauraslammella 5.-6.-luokat 
Suvi Parkkinen p. 050 437 1252 / Kauraslammella 5.-6.-luokat
Jukka Kirjavainen p. 050 390 4789 / 8EFGH- ja 7.-luokat
Jan Valli p. 050 390 4677 / 8ABCD- ja 9.-luokat

Ryhmä-/luokkamuotoista erityisopetusta antavat opettajat:
Hanna Vainio p. 050 390 4630 / Veittijärvellä 1-4K-luokat
Anni Rantonen p. 050 437 1241 / Kauraslammella 5-6K-luokat
Marko Pesonen p. 050 3054742/ 7J
Lydia Asikainen p. 044 430 9227 /8J
Anne Marie Lilius p. 050 322 6993 / 9I

Laura Jernfors p. 050 305 4742 / alueellinen pienluokka 7R
Ville Heikkilä p. 044 486 0636 / aluellinen pienluokka 8S
Päivi Latvala p. 040 133 4858 / alueellinen pienluokka 9T

Koulunkäynninohjaajat avustavat oppilaita opettajien työparina pienryhmissä ja yleisopetuksen luokissa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä