Joustavasti JOPOlla


Mitä on joustava perusopetus?

JOPO on toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja se on
yleisopetuksen tukikeino oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda osaamistaan esiin isossa ryhmässä ja perinteisiä opetusmenetelmiä käytettäessä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Oppilaat suorittavat lukuvuoden aikana neljä työpaikkaoppimisjaksoa (T-OPPI) ja tutustuvat Pirkanmaan alueen 2. asteen oppilaitoksiin (painotus 9.luokalla). Lisäksi tehdään mahdollisuuksien mukaan opintoretkiä, leirikoulumatkoja sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Joustavassa perusopetuksessa korostuu oppilaan kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys. Opetuksessa painottuu oppiaineiden opetuksen lisäksi elämänhallinta- ja yhteistyötaitojen harjoittaminen. JOPOn konkreettisena tavoitteena on keskiarvon nostaminen, perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. 

JOPO-luokalla on oma opettaja ja ohjaaja. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voivat pitää koulun aineenopettajat mm. valinnaisaineissa tai tarpeen mukaan muissa oppiaineissa. Ylöjärven JOPOlla opiskelee noin 12 oppilaan ryhmä 8.-9. -luokkalaisia. JOPOa opettaa Mari Saarinen. Lisäksi luokassa työskentelee ohjaaja Jonna Nousiainen.


Kenelle JOPO on tarkoitettu?

Tavoitteena on tukea nuoria monipuolisesti ja ennaltaehkäistä ongelmia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Jos oppilaalla on haasteita koulunkäynnin suhteen, esim. arvosanat ovat heikkoja/tyydyttäviä, poissaoloja on runsaasti, koulumotivaatio on heikentynyt, voi JOPO-toiminta olla avain muutokseen. JOPOlla harjoitellaan itsenäistä, omatoimista ja vastuullista työskentelyä sekä koulussa että työelämäjaksoilla, joten JOPO-toimintaa ei suositella oppilaille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia ja/tai useita yksilöllisen oppimäärän mukaan suoritettavia aineita.

Ennenkaikkea JOPOlle hakeutuminen edellyttää, että nuorella on oikea asenne ja omaa halua muutokseen sekä tahto sitoutua toimintaan koko lukuvuodeksi (tai kahdeksi).  Jotta JOPO-vuosi tuottaisi hyviä oppimiskokemuksia, nuorella tulisi olla kyky ja halu toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joita yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa edellyttää esim. T-OPPI-jaksoilla


JOPO-haku

Ylöjärven JOPO-luokka toimii Kauraslammen koulun tiloissa, mutta JOPOlle voi hakea kaikista Ylöjärven yläkouluista. Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Mikäli JOPOlle hakeutuminen kiinnostaa, asia on hyvä ottaa hyvissä ajoin puheeksi oman luokanvalvojan ja/tai opon kanssa. Ennen hakupäätöstä voi tulla tutustumaan JOPOn-toimintaan. Ajankohta tutustumiskäynnille on helmi-maaliskuulla ja siitä sovitaan oppilaan oman opon kanssa (Emme valitettavasti voi koronatilanteen vuoksi järjestää tutustumiskäyntejä). Seuraava haku on 24.3. - 15.4.2021.

Mietitkö JOPOlle hakeutumista? Tule kuulemaan lisää joustavan perusopetuksen toiminnasta etätapaamiseen ke 24.3.2021 klo 18:00. Ota huoltajakin mukaan ruudun ääreen. Infotilaisuus järjestetään Google Meet:in välityksellä. 

Meet-linkki, jolla pääset mukaan: meet.google.com/vrw-vczy-vvf

Kevään 2021 infokirje ja hakulomake alla.


JOPO info hakijoille ja huoltajille_2021.pdf

JOPO_hakemus_2021-2022.pdf
 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä