Introduction in English/Introduktion på svenska

Introduction in English

Kauraslammen koulu/ Kauraslampi School

Kauraslampi School is a comprehensive school located in the town of Ylöjärvi in Finland. Our school has approximately 1200 pupils in grades 1-9. We operate in three separate school buildings. We follow the national curriculum of 2014 (which became active in 2016) and the local curriculum that supports the national one.

Our set of values are

  • Well-being and safety in everyday life
  • Communal skills
  • Responsibility skills
  • Activity

Our goal  is to offer every child an opportunity to learn. Learning can happen in many ways according to the abilities and needs of the child. We provide basic education, which is committed to the values ​​of our school. The pupils are active participants. They learn to set goals and solve problems both independently and together with others. The students are instructed to relate what they learn to what they have learned earlier. During the learning process, the students evaluate their own actions through guidance and realistic and varied feedback.

Our school community provides opportunities for the students to influence and participate in school development. Participating in the activities of the surrounding community supports the students' awareness of their means of influencing.

The school of Kauraslampi cooperates with both homes and various parts of the surrounding society. We support the students' growth into a responsible and active members of society.

 

Introduktion på svenska

Kauraslammen koulu / Kauraslampi skola

Kauraslampi skola är en grundskola belägen i staden Ylöjärvi i Finland. Vår skola har cirka 1200 elever i årskurs 1-9. Vi arbetar i tre separata skolbyggnader. Vi följer den nationella läroplanen 2014 (som blev aktiv 2016) och den lokala läroplanen som stöder den nationella läroplanen.

Våra värden är

  • Välbefinnande och trygghett i vardagen
  • Gemensamma färdigheter
  • Ansvarsförmåga
  • Aktivitet

Vårt syfte är att erbjuda alla barn möjligheten att lära sig. Lärande kan ske på många sätt beroende på barnens förmågor och behov. Vi erbjuder grundläggande utbildning, som är engagerad i värdena i vår skola. Eleverna är aktiva deltagarna. De lär sig att sätta mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna instrueras att relatera vad de lär sig till vad de har lärt sig tidigare. Under inlärningsprocessen utvärderar eleverna sina egna handlingar genom vägledning och realistisk och varierad feedback.

Vårt skolsamhälle ger eleverna möjligheter att påverka och delta i skolutveckling. Att delta i det omgivande samhällets aktiviteter stöder elevernas medvetenhet om hur man kan påverka.

Kauraslampi skola samarbetar med både hem och olika delar av det omgivande samhället. Vi stöder elevernas utveckling till ansvarsfulla och aktiva samhällsmedlemmar.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä