Opetussuunnitelma

Ylöjärven perusopetuksen opetussuunnitelma 2019-

Oppiaineet ja vuosiluokat

Äidinkieli ja kirjallisuus

Matematiikka

Biologia

Maantieto

Fysiikka

Kemia

Terveystieto

Ympäristöoppi

Uskonto

Elämänkatsomustieto

Historia

Yhteiskuntaoppi

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Kotitalous

Oppilaanohjaus

Englanti A1

Ruotsi B1

Saksa A2

Ranska A2

Saksa B2

Ranska B2

Venäjä B2

Espanja B2

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Ylöjärven ops yhteiset osuudet

1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana

3. Perusopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

6. Oppimisen arviointi

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8. Oppilashuolto

9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

10. Kaksikielinen opetus

11. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä