Ylöjärvi

Ylöjärven tvt-opetusmateriaalia

8.3.2021 Google-etäopetuskoulutusmateriaali linkki

30.4. Kopioston kopiointilupa auttaa myös etäopetuksessa infokuva LINKKI

GOOGLE CLASSROOM

22.4.Ääntä sisätävien opetusvideoiden käyttö Meetissä VIDEO 
Seudulliset Classroom- koulutustallenteet
(1. perusteet 2. Forms 3. Rubriikki/arviointi 4. Laajennukset 5. ryhmätyöt) tästä linkistä

15.4. ClassroomArviointiOps:sta RUBRIIKIN MUOKKAUS VIDEO

14.4. Pysyvän Meet-linkin luominen Classroomin ryhmälle VIDEO

8.4. Sähköisen kokeen pitäminen Classroomissa VIDEO

31.3. MEETISSÄ POWERPOINT VIDEO

30.3.  GSDOCS Puheentunnistus VIDEO


Miten kirjaudut Google Classroomiin (edu.ylojavi.fi tunnuksellasi) VIDEOLINKKI

Ryhmän ja tehtävän luominen Classroomiin VIDEOLINKKI

Miten kopioit olemassa olevia ryhmiä ja muokkaat aikaisempaa tehtävää VIDEOLINKKI

Google Meet videoneuvottelu VIDEOLINKKI

Tehtävien kopioiminen Classroomissa ryhmien välillä VIDEOLINKKI

Classroomin lataaminen puhelimeen. VIDEOLINKKI

O365 TEAMS

UUSI: 15.4. Teams/arviointiOPSsta VIDEO
9.4. Teams/kanavat/asetukset VIDEO
8.4. O365Teamsiin tehtävä/Forms ja ajastus VIDEO
30.3. O365WORD puheentunnistus VIDEO

27.3. OPPILAAN O365 Kirjautuminen ja TEAMSIIN liittyminen koodilla VIDEOLINKKI

24.3: POWERPOINT-tallentaa esityksesi VIDEOLINKKI

O365 Teamsin videoyhteys valmiiseen ryhmään
VIDEOLINKKI 

OPH tiedottaa 


Tavoitteena on säilyttää yhteys, jotta oppilas ja opettaja voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa ja oppiminen turvataan. 

 • Keskitytään tärkeimpiin ja keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. 
 • Selkeät ohjeet ja aikataulut: Päiväohjelma/ Viikko-ohjelma, jotka jaetaan Wilmalla. 
 • Miten paljon itseopiskelua ja milloin etäopetusta? (ei pelkästään itseopiskelua).
 • Oppilaiden ikä otettava huomioon ja myös se mitä oppilaat ovat tottuneet tekemään.
 • Oppilaille oppikirjat ja muu materiaali kotiin.
 • Koulu ei toistaiseksi voi lainata laitteita oppilaiden kotiin.
 • Tarjotaan oppilaille ja huoltajille tukea ja mahdollisuus kysyä opettajalta.
 • Opettajan tulee seurata oppilaiden osallistumista opetukseen päivittäin ja välineinä:
1. Puhelin 

Mikäli muita yhteysvälineitä ei ole käytössä, oppilas,opettaja ja tarvittaessa huoltaja ovat puhelin/viestiyhteydessä päivittäin.2. Wilma 

Wilman avulla voit lähettää tehtävät, läksyt, käsiteltävät aiheet, tuntimerkinät jne. oppilaille, joilla on omat Wilma-tunnukset. Niille oppilaille joilla ei ole Wilma-tunnusta, viesti kulkee huoltajien kautta. Kaikilla oppilailla ei ole laitetta tai verkkoyhteyttä kotona.

3. Google Classroom ja Meet 

Kirjautuminen edu.ylojarvi.fi tunnuksella. Classroomissa on luotu projekti/etäopetusryhmä, josta jokaisen koulun tutoropettaja voi kopioida ko. ryhmän ja sen sisältämät tehtävät koulunsa opettajille. Opettaja voi käyttää ko. tehtäviä tai luoda omia lisää. Toimii parhaiten Chrome-selaimella.

Classroomissa voit luoda ryhmiä, joihin liität oppilaat

 • tehtävien luonti ja materiaalin jako/palautus/arviointi
 • etäyhteydet videon avulla Google Meet 

4. Office 365 ja Teams 

Kirjautuminen edu.ylojarvi.fi tunnuksella 

Teamsissa voit luoda tiimejä, joihin liität ryhmäsi oppilaat:

 • tehtävien luonti ja materiaalin jako/palautus/arviointi
 • luokan muistikirja
 • etäyhteydet videon avulla, myös nauhoitusmahdollisuus

Teams-ohjeet opettajalle 

Teams-ohjeet oppilaalle (Tampereen malli)


5. PedaNet

Koulujen kotisivut ovat PedaNet palvelussa.

Voi käyttää etäopetuksessa. Osalla oppilailla on oma tila käytössä.

6. Reppu eli Moodle 3.-9. lk

Kirjautuminen edu.ylojarvi.fi tunnuksella 

Ympäristöopin Aivot-käyttöön materiaali

http://reppu.mmg.fi/

7. Muu materiaali

Action track, Bingel, opinaika.fi, kahoot, quizlet, ja muu kustantajien materiaali

Videovälitteisen opetuksen tekninen toteutus

Jokaisella opettajalla on kaupungin hankkima kannettava tietokone. Avaamalla joko Google Meets tai MS Teamsin etäyhteyden (ks. ohjeet yllä) toimii kannettavan kamera ja mikrofoni, mikäli ne ovat aktivoitu. Erillisiä web-kameroita tai kokousmikrofoneja ei ole tarjolla.

 

Tukea ja neuvoja

Oman koulusi TVT-vastaavalta ja tutoropettajista

Ylöjärven tutoropettajavastaava ja aluetutor 

Jari Halonen 0405081315
 

Tietosuojaseloste


Tämä on ylöjärven kaupungin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 01.05..2018. Viimeisin muutos 28.08.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Ylöjärven kaupunki 
Henkilötietojen käsittelijä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Y-tunnus 0245894-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö:Jari Halonen 
Opetustoimen tietosuojavastaava: Opetuspäällikkö Tarja Suhonen
sähköpostit: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

3. Rekisterin nimi

Ylöjärven Peda.net sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään perusopetuslain ja lukiolain sekä opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Henkilötietoja käytetään:

 1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa
 2. Käyttöoikeuksien hallintaan
 3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
 4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

 1. Käyttäjän nimi (oppilas, opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja)
 2. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot
Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tai muu reksiterinpitäjän määrittelemä toimintatapa). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

[Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä