Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Lukudiplomi ja kirjalistat

Hyvä lastenkirjallisuusblogi

Satuja

Vanhempaintoimikunnan tilinumero

FI10 4450 0010 0642 66

Arviointi

Arvioinnin pohjana ovat oppilaiden itsearvioinnit eri oppiaineissa menestymisestä sekä muista koulunkäyntitaidoista ja käytöksestä. Opettajat ovat antaneet sanallisen vastauksen ja arvioinnin. Kuudesluokkalaisilla on käytössä numeroarviointi. Käytöksen arviointi on liitteenä.

Lapset saavat kansiot, joihin arvioinnit kerätään. Niihin voi halutessaan lisätä myös aiempien vuosien todistuksia, uimatodistuksia, lukudiplomeja ja vaikkapa luokkalehtiä.
Kansioihin lisätään kevätpuolella vielä opintopuut, joiden avulla oppiaineiden edistymistä voidaan seurata.

Kansioita säilytetään koulussa.