Turvallisuusasiaa

Lomakkeet riskianalyysin ja turvallisuussuunnitelman laadintaan.

Liitteenä myös Tukesin materiaaleja esim. opas ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseen.Lisäksi muutama linkki mielenkiinnon mukaan tutustuttavaksi.


Kuluttajaturvallisuuslaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920

Turvallisuusasiakirja:
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja#d0fc0694

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus:
https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus

Liitteet:

Ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseen
Riskianalyysi
Avainsanaluettelo riskianalyysin laadinnan avuksi
Vaarojen tunnistaminen -lomake
Tapaturma- ja läheltä piti -lomake
Turvallisuussuunnitelma-pohja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä