Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto Karkussa

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastukse osaamisala, tutkintonimike erä- ja luonto-opas

Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2018. Luontoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Karkussa suoritettavan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on 2.2 Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osaamispistettä). Luontoalan ammattitutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa on 2.1 Luonnon tuotteistaminen (20 osaamispistettä).
Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 90 osaamispisteen laajuisesti, joista valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä 1 vähintään yksi tutkinnon osa.  

Valinnaiset tutkinnon osat 1 voi valita seuraavista (numerointi tutkinnon perusteista):
2.3 Luonnossa liikkumisen opastaminen (30 osp)
2.4 Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen (30 osp)
2.5 Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen (30 osp)
2.6 Vaativan vaelluksen järjestäminen (40 osp)
2.7 Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen (30 osp)
2.8 Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 2
2.9 Erityisryhmien opastaminen luonnossa (30 osp)
2.10 Eräruokapalveluiden järjestäminen (30 osp)
2.11 Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa (30 osp)
2.12 Luontokohteiden rakentaminen (40 osp)
2.13 Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu (30 osp)
2.23 Metsästyspalvelun toteuttaminen (30 osp)

Arviointilomakkeet, pakolliset tutkinnon osat

2.1 Luonnon tuotteistaminen (20 osp), pakollinen osa
Osaaminen osoitetaan tuotteistamalla joku valinnaisen tutkinnon osan näyttö. Lisäohjeistusta on Pedanetissä löytyvässä NÄYTTÖTILAISUUDEN SUUNNITELMASSA.
2.2 Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp), pakollinen tutkinnon osa
Tutkinnon osaa ei tarvitse erikseen suorittaa, vaan sitä suoritetaan muiden näyttöjen ja valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tähän kuuluvat esim. lajinäytöt, suunnistukset, tulenteko, kielitaito.

Arviointilomakkeet,valinnaiset tutkinnon osat 1. Näistä valittava vähintään yksi tutkinnon osa, joka suoritetaan asiakastilaisuusnäyttönä.

Arviointilomakkeet, valinnaiset tutkinnon osat 2. Näistä valinnaisista voi valita 0-2.