Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Ohjeistusta tutkinnon suorittamiseen

NÄYTTÖTILAISUUDEN OHJEISTUSTA
Riskianylyysilomake
Voit käyttää lomaketta näyttöjen riskien arvioinnin apuna, osana turvallisuussuunnitelmaa.
Ohjeistusta näytön hinnoitteluun ja kannattavuuslaskelmaan
Valmistava koulutus ja Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Lisätietoa valmistavan koulutuksen aikana ammattitutkintoon liittyvistä osasuorituksista, luontomatkailun ohjaajan todistukseen vaadittavasta osallistumisesta ja osaamisesta sekä ammattitutkinnon suorittamisesta.