Ammattitutkinnon lomakkeet (Luontoalan at)

Ohjeita lomakkeista

Näyttötilaisuussuunnitelman lisäksi näytöstä pitää täyttää ko. tutkinnon osan arviointilomake.
Täydennä lomakkeen punaiset kohdat, tallenna edelleen word-muodossa ja toimita tilaisuuden suunnitelman mukana Karkkuun.

Arviontilomakkeet - pakolliset tutkinnon osat

2.1. Luonnon tuotteistaminen (20 osp)
Osaaminen osoitetaan tuotteistamalla joku valinnaisen tutkinnon osan näyttö. Lisäohjeistusta on Pedanetissä löytyvässä NÄYTTÖTILAISUUDEN SUUNNITELMASSA.
2.2. Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)
Tutkinnon osaa ei tarvitse erikseen suorittaa, vaan sitä suoritetaan muiden näyttöjen ja valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tähän kuuluvat esim. lajinäytöt, suunnistukset, tulenteko, kielitaito.

Arviointilomakkeet - valinnaiset tutkinnon osat 1. Näistä valittava vähintään yksi tutkinnon osa, joka suoritetaan asiakastilaisuusnäyttönä.

Arviointilomakkeet - valinnaiset tutkinnon osat 2. Näistä valinnaisista voi valita 0-2.