Ammattitutkinnon lomakkeet (Luontoalan at)

Ohjeita lomakkeista

Näyttötilaisuussuunnitelman lisäksi näytöstä pitää täyttää ko. tutkinnon osan arviointilomake.
Täydennä lomakkeen punaiset kohdat, tallenna edelleen word-muodossa ja toimita tilaisuuden suunnitelman mukana Karkkuun.

Arviontilomakkeet - pakolliset tutkinnon osat

2.1. Luonnon tuotteistaminen (20 osp)
Tutkinnon osaa ei tarvitse erikseen suorittaa, vaan sitä suoritetaan muiden näyttöjen ja valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tähän kuuluvat esim. lajinäytöt, suunnistukset, tulenteko, kielitaito.
2.2. Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)
Osaaminen osoitetaan tuotteistamalla joku valinnaisen tutkinnon osan näyttö. Lisäohjeistusta on Pedanetissä löytyvässä NÄYTTÖTILAISUUDEN SUUNNITELMASSA.

Arviointilomakkeet - valinnaiset tutkinnon osat 1. Näistä valittava vähintään yksi tutkinnon osa, joka suoritetaan asiakastilaisuusnäyttönä.

Arviointilomakkeet - valinnaiset tutkinnon osat 2. Näistä valinnaisista voi valita 0-2.