Opiskelijapalvelut

Opinto-ohjaus

Opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu Jyväskylän palvelualan opiston koko henkilöstö. Ohjauksessa toteutetaan holistista eli kokonaisvaltaista ohjausmallia. Sen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen niin kasvun ja kehityksen kuin opiskelun ohjauksen ja ura- ja elämän-suunnittelun ohjauksen kannalta. Ohjauksen kokonaisvaltaisuus tarkoittaa myös eri ohjaustoimijoiden välistä yhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta.

Opinto-ohjaus toteutetaan Jyväskylän palvelualan opiston opinto-ohjaussuunnitelman mukaan, jonka pääset lukemaan liitteestä.

Liitettä päivitetään.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa itsensä tuntemisessa, ihmisenä kehittymisessä sekä hyvän elämän saavuttamisessa. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ensisijaisesti samoissa ryhmissä muiden kanssa. Tavoitteena on tukea myös opiskelijan opintojen jälkeisiä suunnitelmia jatko-opintoihin, työelämään tai muulla opiskelijan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla.

Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan ja tuetaan Jyväskylän palvelualan opiston erityisopetussuunnitelman mukaan, jonka pääset lukemaan liitteestä.

Liitettä päivitetään.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa.

Opiskelijahuollon toimintaa ohjaavat periaatteet ovat ihmisläheisyys, yksilön kunnioittaminen, tarvelähtöisyys, vastuullisuus, luottamuksellisuus, moniammatillisuus ja säännöllisyys. Opiskelijahuollon keskeinen päämäärä on ennaltaehkäisevä toiminta. Opiskeluhuollon suunnitelman voit lukea liitteestä.

Liitettä päivitetään.