Opiskelijalle

Hei Jyväskylän palvelualan opiston opiskelija! Haluatko kokeilla jotian uutta ja erilaista? Tule maahanmuuttajan mentoriksi!

Sinulla on nyt mahdollisuus lähteä mukaan oppimaan monikulttuurisuudesta ja mentoroinnista sekä saada käytännön kokemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta. Mentoreiksi valmennetaan eri alojen opiskelijoita.

Jyväskylän palvelualan opistonto teuttaa yhteistyössä JAMKin,Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Karstulan Evankelisen Opiston kanssa Euroopan sosiaalirahaston tuella vuosina 2017–2019 hankkeen, joka tarjoaa tukea ja apua toisen asteen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille mentoroinnin avulla.

Missä? Milloin? Mihin sitoudun? Opintosuoritukset? Mitä hyötyä?

  • Mentorointiprosessiin kuuluvat sekä valmennus että mentorina toimiminen.
  • Sitoudut siis osallistumaan valmennukseen sekä toimimaan mentorina maahanmuuttajataustaisille henkilöille.
  • Tähän sisältyy:
  • Valmennus, joka järjestetään pe 18.5. ja pe 25.5.2018 klo 8.15–15.30 Jyväskylässä Viitaniemessä.
  • Mentorointiprosessin alku-, väli- ja lopputapaaminen myöhemmin sovittavina ajankohtina syksyllä 2018.
  • Mentorointi (yhteydenotot, tapaamiset jne) jatkuu 31.12.2018 saakka.
  • Hankkeen arviointiin osallistuminen (haastattelu tms.).
  • Mentorit saavat valmennuksesta todistuksen. Mentorointiprosessin suorittanut saa osaamisen tunnistamista.
  • Hotelli- ravintola- ja cateringalalla sekä Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla työskentelevät kohtaavat työssään yhä enemmän muista kulttuureista tulevia. On tärkeää ymmärtää, miten eri kulttuuritausta vaikuttaa vuorovaikutukseen ja missä asioissa eri kulttuurista tuleva tarvitsee erityisesti ohjausta. Työelämässä arvostetaan mentorointi- ja ohjaustaitoja entistä enemmän.

 

Sitova ilmoittautuminen Paula Pietiläiselle s-postitse pe 4.5. mennessä. Myöhemmin tietojasi kysytään lisäksi Webropol-linkin kautta.

Mentorointi tarkoittaa tukea, ohjausta ja neuvoja, joita mentori antaa mentoroitavalle. Se on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista– myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa toista henkilöä työssä tai opiskelussa. Tärkeintä on luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde, jossa molemmat oppivat toinen toisiltaan.

Miten mentoroin?

Tärkeää on olla yhteydessä mentoroitavaan. Voitte tavata, lähettää s-postia tai tekstiviestejä, skypettää jne. Valitsette itse teille sopivimman tavan pitää yhteyttä.

Mitä mentoroinnissa konkreettisesti tehdään?

Mentorointi perustuu kommunikaatioon. Aluksi tutustutte, sitten keskustelette ja kysytte asioita toinen toisiltanne. Voit näyttää, miten asioita tehdään. Voitte vierailla eri paikoissa, katsoa yhdessä erilaisia nettisivuja tai vaan jutella. Ei ole mitään teemaa, mistä on pakko keskustella; te itse valitsette aiheet, joihin paneudutte.

Mitä minun pitää osata, että voin olla mentori?

Sinä olet kokeneempi osapuoli suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen osalta. Sinä osaat jo, ja jos et osaa, niin yleensä tiedät, mistä tai keneltä asian voi selvittää! Sinun ei siis tarvitse erityisesti osata eri ammattialojen teoriaa, matematiikkaa tai suomalaisen yhteiskunnan asioita. Mentoroinnissa sinä opit itsekin uusia asioita prosessissa.

Entä jos minä en osaa hyvin englantia?

Ei se haittaa, eivät osaa kaikki maahanmuuttajatkaan. Paras asia, miten voit auttaa maahanmuutajaa oppimaan suomea, on puhua suomea hänen kanssaan ja auttaa vaikeiden sanojen kanssa. Ja nyt sinulla on mahdollisuus oppia jotain erilaista kieltä, jota mahdollisesti kirjoitetaan eri kirjaimin kuin suomea!
logot.jpg