Samassa veneessä

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas

Lyhenne: Samassa veneessä 6
Toteutusaika: 14.12.2018-31.12.2019

Rahoitusohjelma: Opetushallitus
Hallinnoija: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Toteuttajat:

  • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
  • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän palvelualan opisto
  • Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry: Palvelualan opisto Kuopio
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Karstulan Evankelinen opisto

Vastuuhenkilö Jyväskylän palvelualan opistossa

Aino Koskinen, apulaisrehtori etunimi.sukunimi@jypao.fi

Hankkeessa päätavoitteina ovat päivitetyn laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen, palaute- ja tulostiedon vaikuttavuuden varmistaminen sekä laadunhallintamenettelyiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen hankeverkostojen välisellä dialogilla. 

Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena on varmistaa uudistettujen toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön; luodaan työrauhaa ja ankkuroidaan sekä opettajien, että johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta. Johdon ja laatuvastaavien sitoutuminen toiminnan vakiinnuttamiseen on keskeistä. Hankkeessa varmistetaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta, kehitetään edelleen palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä vahvistetaan hankeverkostojen välistä dialogia. Laadunhallintaprosessien ja tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen kokonaisuuden laatua kehitetään edelleen. Prosessien mukaiset toimintatavat jalkautetaan pysyväksi toiminnaksi. Johdon rooli prosessikuvausten jalkauttamisessa ja suunnitelmien hyödyntäminen arkipäivän toiminnan joh-tamisessa on tärkeää. Laki ja asetus edellyttävät laadunhallinnan kokonaisuudelta monenlaisten näkökulmien huomioimista sekä useiden erilaisten asiakirjojen laatimista. Tämän hankkeen aikana kokonaisuus käydään läpi ja varmistetaan, että laadunhallinta kattaa laajasti toiminnan.

Hankkeen sivuille tästä