Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella

Toteutusaika: 1.3.2017- 31.8.2019

eu.jpgeuLogo.pngRahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Toteuttajat:

  • Jyväskylän aikuisopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän palvelualan opisto
  • Karstulan Evankelinen Opisto

Vastuuhenkilö Jyväskylän palvelualan opistossa

Aino Koskinen, apulaisrehtori, etunimi.sukunimi@jypao.fi

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota, jossa molemmilla osapuolilla tulee olla tarvittavat valmiudet onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. Lisäksi hanke osallistuu Euroopan sosiaalirahaston ensimmäiseen kansainvälisen yhteistyön hakukierrokseen yhdessä Belgian, Saksan ja Ruotsin kanssa.

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajille tarjottavaa tukea sekä kantaväestön monikulttuurisuusvalmiuksia. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kokemusten jakaminen, yhteisten intressien tunnistaminen ja niiden käsittely toisilta oppien.

Hankkeen sivuille tästä

Hankkeen sivulle myös tästä

Maahanmuuttajaopiskelijoiden mentorointivalmennus arvokasta toimintaa

Maahanmuuttajan mentorointi toisella asteella -hankkeessa on luotu ja pilotoitu maahanmuuttajien mentorointimalli, jossa valmennetaan toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota. Hankkeen osatoteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän palvelualan opisto sekä Karstulan Evankelinen Opisto.

Mentorointipilottiryhmän lopputapaaminen

Järjestyksessään toinen hankkeen toteuttama mentorointipilotti käynnistyi syksyllä 2018 ja päättyi viime perjantaina. Prosessin aikana osallistujista muodostettiin mentorointiparit, jotka tapasivat muutamia kertoja prosessin aikana sekä viestivät keskenään eri tavoin säännöllisesti. Mentoriopiskelijat olivat Gradian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja Jyväskylän palvelualan opiston opiskelijoita. Tapaamiset olivat vapaaehtoisia ja luontevia, esim. koulujen tiloissa tai kahvilassa. Mentoriparit keskustelivat koulusta ja elämästä yleisesti, usein mentoroitavilla oli paljon kysymyksiä suomalaisesta arjesta ja koulusta.

Mentorivalmennuksessa käsiteltiin mm. monikulttuurisuutta, kulttuurin määritelmää ja eri kulttuurien ymmärtämistä sekä maahanmuuttajuutta ja suomalaisuutta. Valmennuksen aikana keskusteltiin myös mentoroinnin käsitteestä ja erilaisista tavoista mentoroida. Mentorit kokivat, että mentorivalmennuksesta oli hyötyä eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisessa.

Yksi mentoreista totesi valmennuksen lopputapaamisessa, että hän nyt valmiimpi auttamaan esim. kaupassa, kun ihan tuntematonkin kysyy häneltä neuvoa. ”Osasin valmistautua erilaisiin mahdollisiin haasteisiin mentoroitavan kanssa ja sain valmiutta lähteä vaihtoon ulkomaille. Osaan myös faktatiedolla nyt puolustaa maahanmuuttajia”, mentoriopiskelija kertoi.

Yksi mentoroitavista maahanmuuttajaopiskelijoista kertoi, että he tapasivat mentorinsa kanssa kasvotusten noin 10 kertaa ja olivat WhatsAppilla kontaktissa viikoittain. ”Opin uusia sanoja ja sain uuden ystävän. Keskustelimme koulutehtävistä ja yleensä elämästä. Mentori vastasi aina kysymyksiini”, opiskelija kertoi. 

Jatkoaika

Rahoittaja, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, on hyväksynyt Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hankkeen toteutuksen jatkamisen 31.8.2019 saakka. Jatkorahoituksen myötä hankkeen arviointi voidaan toteuttaa laadukkaasti ja mallin levittämistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä jatketaan.
mentorointi.jpg