Kotona Jyväskylässä

Kotona Jyväskylässä

Toteutusaika: 1.1.2016 – 30.6.2018eu.jpgeuLogo.png
Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija: Jyväskylän kaupunki
Toteuttajat:

  • Jyväskylän kaupunki
  • Jyväskylän kansalaisopisto
  • Jyväskylän aikuisopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän kristillinen opisto
  • Jyväskylän palvelualan opisto
  • Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto (Wari ry)
  • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Vastuuhenkilö Jyväskylän palvelualan opistossa

Paula Pietiläinen, opinto-ohjaaja. Sähköposti:etunimi.sukunimi@jypao.fi

Kotona Jyväskylässä on yksi valtakunnallisen Kotona Suomessa - hankkeen alueellinen pilottiprojekti. Kotona Suomessa -hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke pyrkii kehittämään uudenlaisen, kaikille maahanmuuttajille yhteisen alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuuden.

Hankkeen tarkoituksena on keskittyä maahanmuuttajien alkukartoituksen ja lähtötilanteen selvittämisen avulla henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen kohti suomalaista yhteiskunnan jäsenyyttä esimerkiksi jatkokoulutuksen, työllistymisen tai yrittäjyyden avulla.

Hankkeen sivuille tästä