eBoss

eBoss – Hyvinvointivalmennusta nuorille

Lyhenne: eBoss
Toteutusaika: 1.2.2016- 31.1.2019eu.jpgeuLogo.png
Yksikkö: Hyvinvointi
Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Toteuttajat:

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
  • Keski-Suomen Liikunta ry
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vastuuhenkilö Jyväskylän palvelualan opistossa

Riitta Rantamaa, erityisopettaja, etunimi.sukunimi@jypao.fi

Hankkeen päätavoitteena on edistää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa, arkielämän taitojaan, sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tällä on vaikutusta siihen, miten hyvin he suorittavat tutkintonsa loppuun ja työllistyvät opintojen jälkeen.

eBoss- valmennus toteutuu digivalmennuksena ja mobiilivalmennuksena.

Digivalmennus toteutetaan verkkopohjaisena valmennuksena hyödyntäen erilaisia virtuaaliympäristöjä.
Hankkeen sivuille