Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat ja tutkinnon osa-alueet 1.8.2018 jälkeen

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osaamispistettä
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi. (4 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (4 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti. (3 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
Matemaattis- luonnontietteellinen osaaminen 6 osaamispistettä
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmioöt ja niiden soveltaminen (2 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osaamispistettä
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Työelämässä toimiminen (2 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osaamispiste pakollisia tavoitteita)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osaamispiste pakollisia tavoitteita)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osaamispistettä pakollisia tavoitteita ja 3 valinnaisia tavoitteita)
 • Kestävä kehitys (1 osaamispistettä pakollisia ja 3 osaamispistettä valinnaisia tavoitteita)

Opiskelija valitsee pakollisten osa-alueitten lisäksi yhteensä 9 osaamispistettä valinnaisia osa-alueita, jotta yhteisten tutkinnon osien kokonaislaajuus on vähintään 35 osaamispistettä

Yhteisten tutkinnon osien kuvaukset ja tutkinnon osien osa-alueitten tarjonta siirtymäkauden tutkinnot (ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet)