Työelämäyhteistyö

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö

Työelämän muutoksia ja tulevaisuutta ennakoimalla tarjotaan koulutusta, joka valmistaa opiskelijoita ammatteihin ja työtehtäviin, joihin on mahdollista työllistyä opintojen jälkeen. Yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa koulutetaan oman alansa osaajia, jotka löytävät itselleen sopivan työn. Opiskelijoiden työelämässä oppimisen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Työpaikkaohjaajien koulutusta edelleen kehitetään ja turvataan sen riittävän tarjonta. Työpaikkaohjaajien koulutuksessa painotetaan ohjauksen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen arvioinnin merkitystä.
Opettajien ammatti- ja työelämäosaaminen varmistetaan sekä huolehditaan sen jatkuvasta uudistamisesta työelämäjaksojen, täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.