Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan tämän tarpeita vastaava koulutuspolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat sekä ohjauksen ja tuen toimet.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Siihen kirjataan

  • tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
  • tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
  • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

HOKS laaditaan opintojen alkuvaiheessa ja sitä päivitetään opintojen aikana tarpeen mukaisesti. HOKS tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa myös työpaikan edustaja osallistuu HOKSin laadintaan.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään ja tunnistetaan kattavasti ennen opintojen alkamista. Tunnistamisessa käytetään opiskelijan toimittamia asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä.

Osaamisen tunnistamisen jälkeen tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa tavoitteena olevan tutkinnon ammattitaito- ja osaamisvaatimuksia.

Jos sinulla on

1) voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia, ne tunnustetaan osaksi tutkintoa, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat. Vastaavasti myös muiden viranomaisten arvioimat ja todentamat suoritukset samoin kuin korkeakouluopinnot ja lukio-opinnot tunnustetaan. Ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita voidaan tunnustaa. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan valinnaisten tutkinnon osien tunnustamisesta.

2) ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisista suorituksista tai vastaavista muiden viranomaisten arvioimista ja todentamista opinnoista toimitetaan osaamisen arvioijille tieto tunnustamista varten, Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, osaaminen tulee tunnustaa. Ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita voidaan tunnustaa.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä