Näyttö

Näyttö ja näytön arviointi

Osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näytön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä ja se suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain. Näyttöympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tutkinnon osassa määrätyn osaamisen osoittamisen.

Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Arvioijat toteuttavat arvioinnin ja päättävät arvioinnista tutkinnon osittain. Arvioijilla tulee olla riittävä ammattitaito ja osaaminen arviointiin sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia, että työelämän edustajat on perehdytetty osaamisen arviointiin.