Tiimit ja työryhmät

Tiimien tehtävät

Tiimillä on oma perustehtävänsä, jonka toteuttamisesta tiimit vastaavat. Johto ja tiimit työskentelevät aktiivisesti arkipäivässä ja tiimit keskenään yli tiimirajojen.

Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi tiimien lisäksi on nimetty työryhmiä.

Työryhmät
Jyväskylän palvelualan opiston muissa työryhmissä on opiston edustajien lisäksi edustajat sidosryhmistä ja/tai yhteistyökumppaneista. Jokaiselle työryhmälle on oma sivunsa valikossa vasemmalla.