Jyväskylän palvelualan opiston strategia

Strategian laadinta

Uutta strategiaa päivitetään.

Jyväskylän palvelualan opiston strategia 2023+ ollaan laatimassa oppilaitoksen toimintaa ohjaava asiakirjakokonaisuus. Strategiasta johdetaan vuositasolle toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Strategiaa laadittaessa on kartoitettu työelämän ja toimintaympäristön muutokset SWOT-analyysillä ja keskusteluilla eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi on otettu huomioon muut koulutuksen kehittämistä koskevat strategiat.

Strategiatyöhön on osallistunut johtokunta ja oppilaitoksen johtoryhmä. Vetovastuu strategiatyössä on ollut rehtorilla ja koulutusjohtajalla. Johtokunta hyväksyy strategian.