Laadunhallinta

Laadunhallinnan kokonaisuus

"Laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä."

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Laatua ja laadunhallintaa kehitetään eri asiakasryhmien tarpeiden ja odotusten pohjalta ja asiakkailla on aktiivinen rooli niiden kehittämisessä. Laadunhallinta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ammatillisen koulutuksen kaikilla tasoilla, kumppanuusyhteistyössä ja verkostoissa.

JATKUVA PARANTAMINEN KOHTI ERINOMAISUUTTA

Ammatillisen koulutuksen toimijat uudistavat systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaansa vastatakseen toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Toimijoilla ja koko osaamisjärjestelmällä on kyky tunnistaa muutostarpeita sekä uudistaa ja kehittää niiden pohjalta laadunhallintaa. Laadun parantaminen ja kehittäminen perustuvat jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen kohti erinomaisuutta.

TIETOON PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEKO, OHJAUS JA JOHTAMINEN

Ammatillisen koulutuksen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko perustuvat kaikilla tasoilla tarkoituksenmukaiseen, luotettavaan ja monipuoliseen ennakointi-, arviointi-, seuranta- ja tulostietoon sekä muuhun tietoperustaan. Ammatillisen koulutuksen toimijoilla on kyky tuottaa, analysoida, jalostaa ja käyttää tietoa päätöksenteossa ja toiminnan uudistamisessa.

TULOKSET JA OSAAMINEN 

Yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan osaamisen tuottaminen on ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä. Ammatillisen koulutuksen toimijat asettavat selkeät tavoitteet toiminnalle ja laadunhallinnalle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulokset ovat lähtökohtana uusien tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan parantamiselle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä