Johtajuus

Johtajuuden tehtävät

Jyväskylän palvelualan opiston toiminnan vastuita ja työnjakoa ohjaavat Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry:n säännöt ja johtokunnan laatima ja Talouskouluyhdistyksen hyväksymä johtosääntö.
Johtajuuden tehtävänä oppilaitoksessa on vastata toiminta-ajatuksen, arvojen, vision ja strategioiden mukaisesta toiminnasta. Johtamisessa tärkeää on johdonmukaisuus ja yhteisten toimintaohjeiden (pelisääntöjen) mukainen esikuvallisen eettinen toiminta.

Palvelualan opiston johtamisen avainkäsitteitä ovat:
• vaikuttavuus
• laatu ja tuloksellisuus
• sitoutuneisuus toimintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin
• henkilöstön osaamisen kehittäminen
• henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
• luottamus, osallistaminen ja delegointi
• yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely
• kannustus uuden kokeiluun ja jatkuva muuntuminen