Samassa veneessä 7

Samassa veneessä 7, kartat ja kompassit kuntoon

Lyhenne: SV7
Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2021

Rahoitusohjelma: Opetushallitus
Hallinnoija: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia
Toteuttajat:

  • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
  • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän palvelualan opisto
  • Karstulan Evankelinen Opisto
  • Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry: Palvelualan opisto Kuopio
  • Itä-Karjalan kansanopisto
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Vastuuhenkilö Jyväskylän palvelualan opistossa

Aino Koskinen, apulaisrehtori etunimi.sukunimi@jypao.fi

Samassa veneessä -verkoston toiminnassa korostuu toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen.
Hankkeen tavoitteena on varmistaa laadunhallinnan kattavuus ja systemaattisuus siten, että toimintaa uudistetaan ennakoivasti vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline, jonka avulla varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Laadunhallintajärjestelmän kattavuus arvioidaan hyödyntämällä ammatillisen koulutuksen vertaisarviointikriteereitä. Kehittämisen tueksi laaditaan laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmat ja kehittäminen tehdään johtoa, henkilöstöä, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia osallistavasti. Osana kehittämistä uudet valtakunnalliset työelämäpalautteet integroidaan palautejärjestelmiin. Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien laadunhallintaosaamista vahvistetaan toteuttamalla alueellisia työelämäfoorumeita. Koulutus- ja muun toiminnan laatua kehitetään systemaattisesti tulevaisuuteen ja tulevaisuustaitoihin suuntautuen. Ennakointi- ja tulevaisuustyö sidotaan osaksi strategiaprosessia, päätöksentekoa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä johdon ja henkilöstön laatuosaamista. Toimintaympäristön muutoksiin varaudutaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa proaktiivisesti keräämällä ja hyödyntämällä sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa.

Tämän kaksivuotisen hankeverkoston työn tuloksena syntyy laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma -mallit, opettajien ja työpaikkaohjaajien palaute- ja laadunhallintajärjestelmiin perehdyttämisen aineisto, jatkuvan parantamisen vuosikellon -mallit sekä johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden tulevaisuuspajojen toteuttamisen mallit ja alueellinen toimintamallin laadullisen ja määrällisen ennakointitiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen. Koulutuksen järjestäjien välinen alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö laadun kehittämisessä vahvistuu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä