Hae meille opiskelemaan

Jatkuva haku, pääsykoe ja valintaperusteet

JATKUVA HAKU

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen ja opintojen aloittamisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen perustutkinnon tai haluaa päivittää ammatillista osaamistaan. Sivun alaosassa tietoa tutkinnoista.

PÄÄSYKOE 


Jatkuvan haun kautta hakeneet kutsutaan pääsykokeeseen Jyväskylän palvelualan opistoon. Hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen. Pääsykoe sisältää valvotun kirjallisen tehtävän ja haastattelun. Varaa pääsykokeen tekemiseen aikaa n. 1-2 tuntia. Ota pääsykokeeseen mukaan kaikki koulu- ja työtodistukset. 

Hakijan valmiudet opiskeluun varmistetaan pääsykokeessa. Hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, kielitaito varmistetaan pääsykokeella. 

Opintojen aloitus on joustavaa ympäri vuoden. Haastattelussa hakijan tilanne käydään läpi ja mietitään hakijan kannalta paras mahdollinen aika opintojen aloittamiseen.

VALINTAPERUSTEET
  • Koulutuksen järjestäjä arvioi onko hakijalla riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen.
  • Kielitaidon tulee olla riittävä opintojen suorittamiseksi tai sen arvioidaan olevan kehittyvä opintojen aikana, jotta tutkinto tai opinnot voidaan suorittaa. Eri tutkinnoissa on erilaiset vaatimustasot kielitaidolle eikä kielitaitotasoa voi yleistää. 
  • Hakijan motivaatio opintojen suorittamiseen on hyvä.
  • Koulutus lisää hakijan mahdollisuuksia työllistyä.