Matka-apuraha

KV-apuraha

KV-apuraha Pohjoismaihin, EU-alueelle ja lähialueille

Onko suunnitelmissa seminaari tai konferenssi pohjoismaissa tai EU-alueella?
Vapaan sivistystyön apuraha on tarkoitettu kansainvälisen liikkuvuuden tukeen ja yhteistyöhön osallistumiseen.

 OKM on myöntänyt vuodelle 2019 VST:lle avustusta pohjoismaiseen, EU-alueen ja lähialueen vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen yhteistyöhön osallistumiseen ja kansainvälisen liikkuvuuden tukemiseen.

VST jatkaa KV-apurahojen myöntämistä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja järjestöissä työskenteleville ja alan parissa tutkimusta tekeville niin kauan kuin avustusta riittää. Apurahat on tarkoitettu muihin pohjoismaihin, EU-alueelle ja lähialueille vuonna 2019 suuntautuviin kokous- ja konferenssimatkoihin. Pelkkään opinto-, risteily-, tai tutustumismatkaan ei apurahaa myönnetä, ellei matkaohjelmaan kohdemaassa sisälly pohjoismaista tai kansainvälistä kokousta, konferenssia tai seminaaria. Apurahaa on haettava ennen matkan alkua. Apurahan suuruus on enintään 450 euroa (26.4.2019 alkaen).

Matka-apurahaa voi saada maksimissaan 6:lle henkilölle/organisaatio/kokous tai seminaari. 

Apuraha maksetaan jälkikäteen kuitteja ja matkalaskua vastaan. Siihen voi sisällyttää osallistumismaksuihin, matkustamiseen ja majoitukseen liittyviä kustannuksia. Avustus ei kata päivärahoja.

Apuraha maksetaan, kun osallistuja/apurahan saaja on toimittanut lyhyen matkakertomuksen (enintään yksi A4), tilaisuuden ohjelman ja matkakustannuksiin liittyvät tositteet (kuitit) sekä tilitiedot VST:n toimistoon.

Apurahaan liittyvät dokumentit ja tositteet tulee toimittaa mielellään yhden (1) kuukauden sisällä matkasta tai viimeistään 9.12.2019 mennessä osoitteeseen: satu.salpakivi@sivistystyo.fi

tai

Vapaa sivistystyö
Annankatu 12 A 18
00120 Helsinki 

Tuon päivämäärän jälkeen tulleille tilityksille ei apurahaa voida maksaa. Mikäli matkasi on jostain syystä peruuntunut, ilmoita siitä mahdollisimman pian.

Linkki hakulomakkeeseen